Ad Voca for  Ad Curis

Heldigitalisert oppfølging med Ad Voca

Ad Voca

Ad Voca er en nettløsning for sikker formidling av informasjon og dokumentasjon mellom behandlere og pasienter. Ad Voca er latin for Til Samtalen og underbygger samhandling.

Ved å kommunisere digitalt sparer behandlere og pasienter tid og gis en god opplevelse før, under og etter behandling. Den store forskjellen mellom denne løsningen og alle andre er at data flyter sømløst mellom fagsystem og den som fyller ut skjema. Noe som er helt nødvendig for å oppnå effektiv digitalisering.

Ad Voca leveres integrert med Ad Curis.

Ad Opus

Hvorfor ta i bruk Ad Voca

Slik fungerer det

Pasient får forespørsel fra behandler

Pasient logger inn med BankID og svarer

Ad Voca

Informasjon struktureres og legges inn i pasientens journal

Ad Vitam

Behandler kan jobbe videre med strukturert informasjon

Ad Voca gir store muligheter

Ad Voca gjør det mulig å heldigitalisere pasientbehandling. Med Ad Voca kommer du tettere på pasientene gjennom direkte kommunikasjon og oppfølging av pasienten før, under og etter behandling. Informasjonen struktureres og kan gjenbrukes i behandlingsforløpet, i rapportering og til analyser.

En sikker løsning

Opprett egne skjema

Ad Voca gir behandler mulighet til selv å opprette og vedlikeholde skjema. Gjennom en skjemadesigner er det mulig å sette opp frie felt eller felt integrert rett i Ad Curis.

Mange bruksområder

  • Søknader

  • Kartlegginger

  • Tester og målinger

  • Sending av tilleggsinformasjon

  • Spørreundersøkelser

  • Pasientoppfølging

Interessert i Ad Voca?

Book en demo med oss i dag

Book en demo