Ad Curis

Fremtidsrettede tjenester for rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern samt virksomheter innenfor oppvekst og forebygging

Fagsystem for Helse og Omsorg

Ad Curis

Ad Curis er latin for bryr seg. Våre kunder bryr seg om sine pasienter, de som faller utenfor og de som trenger ekstra omsorg. Vi bryr oss om våre kunder, at de får den hjelpen og rådgivningen de trenger, at de har gode og effektive løsninger, at de er i stand til å følge kravene fra det offentlige. at de klarer å ha en tett dialog med sine brukere og at de er en del av samhandlingskjeden.

En komplett tjeneste

Les mer om Soma/Ad Curis

Hvorfor velge Ad Curis

Hvorfor skybasert

Alt på ett sted

Tilgjengelig overalt

Ad Voca

Bekymringsfri drift

Ad Vitam

Sikker håndtering av sensitive data

Mer om Avans Soma Sky

Hvem passer Ad Curis for?

  • Somatisk og arbeidsrettet rehabilitering
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Psykisk helsevern

  • Kompetansesentre

  • Lavterskeltiltak

  • Oppsøkende virksomhet

Se våre virksomhetsområder

Interessert ?

Ta kontakt med oss for en samtale eller demo.

Kontakt oss