Ad Opus

Unike løsninger

Ad Opus Mobile

Med appen for Ad Opus, kan veiledere jobbe med deltagerne hvor som helst og når som helst. Dette gir mobilitet og fleksibilitet i arbeidet med deltagerne. Det er raskt å komme i gang. Appen er tilgjengelig for iPhone og Android.

Book en demo

SMS-Kommunikasjon

Kommuniser med deltagere direkte fra Ad Opus gjennom egen SMS-løsning. Unngå at sensitiv informasjon ligger på brukernes mobiler. Meldingene ligger sikkert lagret i brukerens journal og er tilgjengelig for gjenbruk i rapportering. Løsningen har innebygd funksjonalitet for oppsett og tilpassing av standardtekster.

Book en demo

Innebygd CRM

SOMA fagsystem gjør det enkelt å dokumentere arbeid og resultater samtidig som det gir lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser et enkelt registreringssystem.

Soma Solutions har i mange år jobbet tett med flere lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser, som f.eks. Blå Kors Norge og Stiftelsen Kirkens Bymisjon, der det er kort vei til profesjonell og god hjelp innenfor en rekke ulike områder.

Felles for virksomhetene innenfor lavterskelfeltet har tradisjonelt sett vært behovet for et enkelt registreringssystem. SOMA fagsystem er derfor skalert ned med tanke på at det skal oppleves som intuitivt selv for de som ikke er vant til å benytte IT-systemer. SOMA fagsystem gjør det likevel enkelt å dokumentere sitt arbeid og sine resultater, slik at både interne og oppdragsgivers behov blir dekket.

Book en demo

iPraksis

Fagsystemet SOMA forenkler hverdagen til de som arbeider med oppsøkende virksomhet og forebyggende ungdomsarbeid.

Soma Solutions har siden 2011 hatt et tett samarbeid med Velferdsetaten gjennom KORUS Oslo for å utvikle et registreringssystem tilpasset tjenester som driver oppsøkende virksomhet. Samarbeidet har resultert i at SOMA er rullet ut som fagsystem til en rekke tjenester både i og utenfor Oslo Kommune. Dette har videre åpnet opp for muligheten til en mer helhetlig registrering og rapportering.

Book en demo