Ad Voca

Heldigitalisert oppfølging med Ad Voca for Ad Opus

Ad Voca

Ad Voca er en tjeneste for sikker formidling av informasjon og dokumentasjon med deltagere i attføring. Ad Voca er latin for Til Samtalen og underbygger samhandling.

Ved å kommunisere digitalt sparer behandlere og deltagere tid og gis en god opplevelse før, under og etter behandling.

Ad Voca kan også integreres med andre fagsystemer enn Ad Opus.

Book en demo
Ad Opus

Hvorfor ta i bruk Ad Voca

Slik fungerer det

Deltager får forespørsel fra veilder

Deltager logger inn med BankID og svarer

Ad Voca

Informasjon struktureres og legges inn i deltagerens journal

Ad Vitam

Veileder kan jobbe videre med strukturert informasjon

Ad Voca gir store muligheter

Ad Voca gjør det mulig å heldigitalisere attføring. Med Ad Voca kommer du tettere på deltagerne gjennom direkte kommunikasjon og oppfølging der deltagerne er. Informasjonen struktureres og kan gjenbrukes i deltagerløpet, i rapportering og til analyser.

En sikker løsning

Opprett egne skjema

Ad Voca gir veileder mulighet til selv å opprette og vedlikeholde skjema. Gjennom en skjemadesigner er det mulig å sette opp frie felt eller felt integrert rett i Ad Opus.

Mange bruksområder

  • Personalia

  • Registrering og oppdatering av CV

  • Innhenting av samtykker

  • Sending av tilleggsinformasjon

  • Spørreundersøkelser

  • Deltageroppfølging

  • Signering av dokumenter

Interessert i Ad Voca?

Book en demo med oss id ag

Book en demo