Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om måten Avans Soma AS samler inn og bruker personopplysninger på. Vi leverer tjenester for et bredt spekter av virksomheter og er databehandler for våre kunder. Behandlingen av personopplysninger i våre tjenester følger av egen avtale.

Avans Soma AS ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Vi ønsker at våre kunder skal bli holdt oppdatert om tjenester og tilbud gjennom kommunikasjon med oss. Vi ønsker derfor å sende kunder informasjon og nyheter. Dette inkluderer blant annet nyheter om våre tjenester, kurs- og seminar. Vi registrerer og lagrer personopplysninger om kontaktpersoner hos virksomheter som er eksiterende og tidligere kunder for å kunne følge opp virksomhetene på en god måte. Vi lagrer personopplysninger om kunder og besøkende på våre nettsider så lenge dette er nødvendig etter det formålet opplysningene er innhentet for. I denne personvernerklæringen vil du få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte.

Behandling av personopplysninger på vårt nettsted – www.avanssoma.no

På vår nettside kan du kontakte oss for en demonstrasjon av fagsystemet eller for andre generelle henvendelser. De som kontakter oss er hovedsakelig kontaktpersoner for kunder og andre som ønsker tilbud på våre tjenester. Det er frivillig for de som besøker nettsiden vår å gi personopplysninger. Når du sender oss dine kontaktopplysninger på e-post eller via eget kontaktskjema på vår nettside, samtykker du samtidig til at vi kan behandle dine personopplysninger. De personopplysninger vi behandler ved funksjonene «kontakt oss» og «be om demo» er kun personopplysninger som navn, telefonnummer og eventuell e-postadresse. Disse dataene vil kun bli brukt til det behandlingsgrunnlag som fremgår av skjemaet. Eksempelvis: Kontaktskjemadata vil kun bli brukt til å kontakte kunde om forespørsel lagt inn i skjemaet.

Databehandleravtalen med vår eksterne driftsleverandør av nettstedet (WPEngine) regulerer hvilken informasjon driftsleverandøren skal ha tilgang til og hvordan opplysningene skal behandles.

Nettstatistikk

Personopplysninger om besøkende på våre nettsider samles inn og avidentifiseres. Formålet er å utarbeide statistikk som vi benytter til å videreutvikle informasjon og innhold på nettsidene. Det registreres blant annet avidentifiserte opplysninger om antall besøk på nettsidene, tidsrommet besøket varte, hvilke nettsider brukeren kommer fra og det land som er registrert på brukeren. Opplysningene behandles kun i avidentifisert og aggregert form slik at vi ikke kan spore opplysningene som samles inn.

Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler slik de fleste nettsider gjør. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin eller mobiltelefon når du går inn på en nettside

Seminardeltakelse

Vi arrangerer kurs og seminar, og behandler derfor personopplysninger om deltakere i form av navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted. Ved påmelding på våre seminar ber vi deg om samtykke til å kunne kontakte deg i forbindelse med seminaret, og eventuelt andre tilsvarende seminar dersom du ønsker det. Dersom du ikke samtykker, vil vi ikke kontakte deg for fremtidige seminar.

Dersom du har samtykket, har du alltid anledning til å trekke tilbake samtykket.

Kommunikasjon med kunder og leverandører

Vi benytter e-post i dialog med våre kunder.

Vanlig e-post er ukryptert. Ingen sensitive personopplysninger skal sendes til oss på e-post. Vi anbefaler at taushetsbelagt og fortrolig informasjon sendes kryptert eller på en annen sikker måte som forhindrer uautorisert tilgang til personopplysninger.

Vi ber våre kunder om å ikke legge inn eller gi oss personopplysninger, og aldri sensitive personopplysninger, ved henvendelse om support, verken på e-post eller i vår OnTrack supportfunksjon. Dersom vi oppdager at det likevel er gitt personopplysninger ved slike henvendelser har vi adgang til å slette personopplysningene umiddelbart. I slike tilfeller vil vi tilstrebe å gjøre kunden oppmerksom på at det feilaktig er oversendt personopplysninger som blir slettet og at vi må få tilgang til disse på annen måte dersom de er relevante for vår supportfunksjon..

Vi utleverer ingen personopplysninger til tredjepart uten at dette er avtalt med våre kunder eller følger av lovbestemte regler.

Informasjonssikkerhet

Vi søker å sikre at alle personopplysninger er beskyttet i tråd med de krav og standarder som til enhver tid gjelder for vår virksomhet. Vi gjennomfører de tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene som kreves for at de personopplysningene vi behandler ikke blir gjort tilgjengelig for uautoriserte eller blir manipulert, ødelagt eller går tapt.

Dine rettigheter

Dine rettigheter som enkeltperson knyttet til behandling av personopplysninger, fremgår av blant annet av EUs personvernforordning kapittel III. Dette er noen av de mest sentrale rettighetene:

Rett til innsyn
Rett til retting
Rett til sletting («rett til å bli glemt»)
Rett til begrensning av behandling
Rett til dataportabilitet
Rett til å protestere

Du kan også sende klage ved å kontakte Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0152 Oslo.

Hvordan kan du kontakte oss?

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss per e-post: post@avanssoma.no eller sende oss din kontaktinformasjon og spørsmål via vår kontaktside som du finner her: https://avanssoma.no/kontakt-oss/

Du kan også sende oss brev til Avans Soma AS, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert (25.06.2020)

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:

Avans Soma AS
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo