Våre samarbeidspartnere

iteam

Iteam er en fullverdig IT leverandør, som leverer produkt og tjenester som datasenter, IT-rådgiving, infrastruktur, utvikling, digitale tjenester og IT-drift.

iteam har lokasjoner i hele vårt langstrakte land, vi er således en nasjonal aktør, men likevel med en lokal forankring.

I partnerskap med Iteam sikrer vi at drift og skyløsninger fungerer som de skal, både med tanke på oppetid og sikkerhet.

I tillegg kan Avans Soma AS sine kunder få tilbud om tilpassede tjenester, som sikrer hver enkelt slutt kunde en optimal IT hverdag. IT skal bare fungere. Smart IT, god jobbdag!

MediLink Software

MediLink Software er en veletablert leverandør av løsninger for elektronisk meldingsutveksling og digital post. EDI-løsningen MediLink sørger for effektiv og trygg samhandling mellom ditt fagsystem og de andre aktørene i helsesektoren.

Du kan også nå ut til dine pasienter, brukere og alle eksterne mottakere på en kostnadseffektiv og enkel måte med DigiLink, en innovativ løsning for digital post.

DigiLink er en virtuell printer som kan sende digitale brev med faste eller individuelle vedlegg direkte fra fagsystemet og andre program med utskriftsfunksjon.

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. og utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur.

Avans Soma er en godkjent tredjepartsleverandør til Norsk Helsenett.

Ved å benytte tjenester fra en godkjent tredjepartsleverandør i helsenettet kan du være trygg på at følgende forhold er ivaretatt:

Vi har forpliktet oss til å etterleve kravene i Norm for informasjonssikkerhet.

Vi har dokumentert at tjenesten vår blir levert og produsert i et miljø som lever opp til sektorens krav

Norsk Helsenett har gjennom avtale rett til å gjennomføre revisjon hos oss for å sikre at tjenestene oppfyller sektorens krav

DIPS

DIPS Communicator

Dips Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjonsløsningen innenfor helsesektoren i Norge. Vårt samarbeid sikrer at din virksomhet kan kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte med andre aktører i helsesektoren.

DIPS

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Direktoratet etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

Divisjon styring og standardisering har i helse- og omsorgssektoren ansvar for nasjonal portefølje- og arkitekturstyring, e-helsestandardisering og helsefaglig kodeverk . Divisjonen er delt i avdelingene portefølje- og arkitekturstyring, standardisering og helsefaglig kodeverk. Divisjonen har rollen som sekretariat for nasjonale samarbeids- og styringsfora innen e-helse.

I samarbeid med direktoratet sikrer vi at våre løsninger er i overensstemmelse med de kravene som stilles, både ifm kodeverk, meldingsutveksling, legemiddelhåndtering, e-resept, rapportering samt at vår løsning er i henhold til de nasjonale standardene som gjelder for EPJ-systemer.