Vi er Avans Soma

Avans Soma AS er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

Avans Soma AS er eid av Carasent ASA, som ble grunnlagt i 1997. I mai 2018 ble det svenske selskapet Evimeria EMR AB ervervet, et selskap som leverer skybasert medisinske journaltjenester til helsevesenet. I desember 2020 kjøpte Carasent ASA Avans Soma AS.

Carasent ASA sin strategi er å investere i selskap som utvikler og bidrar til digitalisering som hjelper kunder med å tilby effektive og kvalitative helsetjenester i det skandinaviske markedet.

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, slo Avans og Soma Solutions seg sammen til et selskap i februar 2020.

Avans Soma har gjennom mange år utviklet og driftet digitale løsninger for helsesektoren og attførings- og vekstbedrifter. Kjernekompetansen ligger i modulære journalløsninger og håndtering av bruker- og pasientinformasjon. Les mer om våre løsninger for arbeid og inkludering her.

Fagsystemet SOMA ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten og benyttes i dag av over 60 virksomheter. Les mer om vårt fagsystem for helse- og omsorg her.

Kontakt oss

Historien til Avans

Avans ble etablert i 2005 som følge av at man så et behov for forbedring av digitale løsninger innen helsesektoren. Første kunde var Haugland Rehabiliteringssenter, og deretter fulgte det på en rekke foretak innenfor et bredt felt. I 2019 hadde Avans en kundeportefølje med over 2500 daglige brukere. Avans-navnet bygger på Avanserte løsninger, noe som kjennetegner våre kundetilpassede produkter.

I 2017 kom investeringsselskapet Rieber & Søn inn på eiersiden og la til rette for økt vekst og ekspansjon. Avans ble slått sammen med Soma Solutions i 2020 og er i dag en del av Avans Soma.

Kontakt oss

Historien til Soma Solutions

Det latinske ordet SOMA står for cellekjerne og symboliserer at fagsystemet SOMA er kjernesystemet hos våre kunder. Fagsystemet SOMA ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten. En cellekjerne opererer alltid i et nettverk, og nettverk i form av samspill er også et viktig begrep hos oss i Soma Solutions. Vi tror at samhandling og integrasjon med andre løsninger er helt vesentlig for å bygge oppunder et effektivt helsevesen.

Fra år 2000 og fram til 2012 var utviklingen av SOMA organisert som en avdeling innunder konsulentselskapet ITverket AS. For å styrke produktsatsningen ble SOMA skilt ut i et eget produktselskap Soma Solutions AS i 2012. I 2020 slo Soma Solutions seg sammen med Avans, og er i dag en del av Avans Soma.

SOMA fagsystem benyttes i dag av over 60 virksomheter. Blant våre kunder finner man TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (ved Sunnaas Sykehus HF), CatoSenteret, Tyrilistiftelsen, Blåkors Norge, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). SOMA benyttes både av somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern for voksne og barn, nasjonale kompetansesentre, ulike tiltak innenfor rusomsorg, kommunale utekontakter, habilitering og en rekke lavterskeltilbud innfor ideelle virksomheter.

Kontakt oss
Team

Styret

Styret i Avans Soma består av en gruppe med bred erfaring fra forskjellige industrier innenfor programvare- og tjenesteleveranse.

Styreleder er Johnny Haugsbakk. Øvrige styremedlemmer er Anders S. Engeset, Tom Furseth, Tom Henrik N. Rogstad og Espen Ranvik.

Kontakt oss
Karriere