Vi er Avans Soma

Avans Soma AS er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, slo Avans og Soma Solutions seg sammen til et selskap i februar 2020.

Avans Soma har gjennom mange år utviklet og driftet digitale løsninger for helsesektoren og attførings- og vekstbedrifter. Kjernekompetansen ligger i modulære journalløsninger og håndtering av bruker- og pasientinformasjon. Les mer om våre løsninger for arbeid og inkludering her.

Fagsystemet Ad Curis ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten og benyttes i dag av over 60 virksomheter. Les mer om vårt fagsystem for helse- og omsorg her.

Kontakt oss

Historien til Avans

Avans ble etablert i 2005 som følge av at man så et behov for forbedring av digitale løsninger innen helsesektoren. Første kunde var Haugland Rehabiliteringssenter, og deretter fulgte det på en rekke foretak innenfor et bredt felt. I 2019 hadde Avans en kundeportefølje med over 2500 daglige brukere. Avans-navnet bygger på Avanserte løsninger, noe som kjennetegner våre kundetilpassede produkter.

I 2017 kom investeringsselskapet Rieber & Søn inn på eiersiden og la til rette for økt vekst og ekspansjon. Avans ble slått sammen med Soma Solutions i 2020 og er i dag en del av Avans Soma.

Kontakt oss

Historien til Soma Solutions

Det latinske ordet SOMA står for cellekjerne og symboliserer at fagsystemet SOMA er kjernesystemet hos våre kunder. Fagsystemet SOMA ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten. En cellekjerne opererer alltid i et nettverk, og nettverk i form av samspill er også et viktig begrep hos oss i Soma Solutions. Vi tror at samhandling og integrasjon med andre løsninger er helt vesentlig for å bygge oppunder et effektivt helsevesen.

Fra år 2000 og fram til 2012 var utviklingen av SOMA organisert som en avdeling innunder konsulentselskapet ITverket AS. For å styrke produktsatsningen ble SOMA skilt ut i et eget produktselskap Soma Solutions AS i 2012. I 2020 slo Soma Solutions seg sammen med Avans, og er i dag en del av Avans Soma.

Kontakt oss
Team

Avans Soma AS eies av Carasent

I desember 2020 år kom det børsnoterte selskapet, Carasent inn på eiersiden. Carasent eier to selskaper som begge har en sterk posisjon innenfor sine markeder; Evimeria i Sverige og Avans Soma i Norge.

Begge selskaper jobber inn mot helsesektoren, men har spisset seg mot ulike nisjer. Evimeria har et journalsystem utviklet på webteknologi rettet mot bedriftshelsetjenesten, fastleger og enkeltstående behandlere. Evimeria, med sine nesten 50 ansatte, har et godt fotfeste i det svenske markedet og ønsker nå å etablere seg i Norge.

Med Avans Soma sin kunnskap om den norske helsesektoren, og Evimeria sin tyngde på webteknologi, henter vi ut store synergier i vår stratgiske satsning mot å tilby våre kunder innovative løsninger.

Kontakt oss
Karriere