Vi er Avans Soma

Avans Soma AS er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag snart 30 ansatte ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, slo Avans og Soma Solutions seg sammen til et selskap i februar 2020.

Avans Soma har gjennom mange år utviklet og driftet digitale løsninger for helsesektoren og attførings- og vekstbedrifter. Kjernekompetansen ligger i modulære journalløsninger og håndtering av bruker- og pasientinformasjon. Les mer om våre løsninger for arbeid og inkludering.

Fagsystemet Ad Curis ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten og benyttes i dag av over 80 virksomheter. Les mer om vårt fagsystem for helse- og omsorg.

Kontakt oss

Historien til Avans

Avans ble etablert i 2005 som følge av at man så et behov for forbedring av digitale løsninger innen helsesektoren. Første kunde var Haugland Rehabiliteringssenter, og deretter fulgte det på en rekke foretak innenfor et bredt felt. I 2019 hadde Avans en kundeportefølje med over 2500 daglige brukere. Avans-navnet bygger på Avanserte løsninger, noe som kjennetegner våre kundetilpassede produkter.

I 2017 kom investeringsselskapet Rieber & Søn inn på eiersiden og la til rette for økt vekst og ekspansjon. Avans ble slått sammen med Soma Solutions i 2020 og er i dag en del av Avans Soma.

Kontakt oss

Historien til Soma Solutions

Det latinske ordet SOMA står for cellekjerne og symboliserer at fagsystemet SOMA er kjernesystemet hos våre kunder. Fagsystemet SOMA ivaretar alle viktige registreringer i tilknytning til pasienten. En cellekjerne opererer alltid i et nettverk, og nettverk i form av samspill er også et viktig begrep hos oss i Soma Solutions. Vi tror at samhandling og integrasjon med andre løsninger er helt vesentlig for å bygge oppunder et effektivt helsevesen.

Fra år 2000 og fram til 2012 var utviklingen av SOMA organisert som en avdeling innunder konsulentselskapet ITverket AS. For å styrke produktsatsningen ble SOMA skilt ut i et eget produktselskap Soma Solutions AS i 2012. I 2020 slo Soma Solutions seg sammen med Avans, og er i dag en del av Avans Soma.

Kontakt oss
Team

Avans Soma AS eies av Carasent

I desember 2020 år kom det børsnoterte selskapet, Carasent inn på eiersiden. Carasent eier nå flere selskaper som begge har en sterk posisjon innenfor sine markeder; Evimeria, Metodika, Medrave og Avans Soma i Norge.

Om Carasent:

Carasent tilbyr digitale tjenester til helse- og omsorgssektoren i Norden. Vårt mål er å skape løsninger som ikke bare effektiviserer, men som også hever kvaliteten på de tjenestene våre kunder tilbyr. Vår produktstrategi legger til rette for en stegvis overgang til mer moderne EPJ-systemer, raskere innovasjonstakt og høyere frekvens på lansering av ny funksjonalitet. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og fremtidens behov.

Les mer på Carasent sine nettsider.

Kontakt oss
Karriere