Ofte stilte spørsmål

Hva vil navneendringen si for meg som kunde?
For deg som kunde vil dette kun medføre at vår epostadresse endres fra @avanssoma.no til @carasent.com, samt at navnet vårt på fakturaen endres fra Avans Soma til Carasent Norge. Navneendringen påvirker ellers ingen ting, og vi vil fortsette å være den samme erfarne leverandøren som du kjenner i dag.

Vi behandler sensitive data. Vil navneskiftet gå utover sikkerheten?
Navneskiftet vil på ingen måte gå utover sikkerheten til våre kunder – den er som alltid prioritert.

Når vil endringen tre i kraft?
Navneendringen vil tre i kraft fra og med 25. august. Etter dette vil utsendte fakturaer og epostadresser komme fra vårt nye navn, Carasent Norge.

Hvorfor endrer dere navn?
Mot slutten av 2020 kom Carasent inn som eier for Avans Soma. Alle selskapene i Carasent samarbeider tett for å levere løsninger og tjenester som møter dagens og fremtidens behov for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren i Norden. For å enklere kunne hente ut synergier må vi samarbeide tettere på tvers av utviklings- og fagmiljøene. Dette gjør vi enklest ved å organisere oss som ett selskap. Et naturlig steg er dermed å endre navn fra Avans Soma til Carasent Norge, slik at alle selskapene i Carasent etter hvert får felles navn.

Hvordan kan jeg nå kontakte/nå frem til Avans Soma?
Du kan alltid kontakte oss via epost eller telefon. Se oppdatert kontaktinfo under «Kontakt».

Vil dette påvirke prisen på deres produkter?
Navneendringen vil ikke påvirke prisen på våre produkter, og vi vil fortsette å levere det produktet du kjenner i dag.

Vil denne navneendringen påvirke navnene på produktene Ad Curis, Ad Opus og Ad Voca?
Nei, navneendringen skjer kun på selskapsnivå, og vil ikke påvirke navnene på produktene eller løsningene våre.

Endrer dere kontonummer?
Vi kommer til å beholde vårt kontonummer. Det eneste vi endrer er epostadresse fra @avanssoma.no til @carasent.com, samt navnet på fakturaen fra oss. Dette endres fra Avans Soma til Carasent Norge. Navneendringen påvirker ellers ingen ting, og vi vil fortsette å være den samme erfarne leverandøren som du kjenner i dag.

Endrer dere org. nummer?
Vi kommer til å beholde vårt organisasjonsnummer. Det eneste vi endrer er epostadresse fra @avanssoma.no til @carasent.com, samt navnet på fakturaen fra oss. Dette endres fra Avans Soma til Carasent Norge. Navneendringen påvirker ellers ingen ting, og vi vil fortsette å være den samme erfarne leverandøren som du kjenner i dag.

Vil nettsiden deres fortsatt hete Avans Soma?
Navneendringen vil også medføre at vi vil få nye nettsider, men det vil ta noe mer tid før vi er i mål med dette arbeidet.

Hvem er Carasent?
Carasent ASA ble grunnlagt i 1997 med målsettingen om å utvikle og utvide digitale løsninger som bidrar til et mer effektivt helsevesen med kvalitetsbehandling for pasientene. Alle produktene til Carasent arbeider under denne målsettingen. Du kan lese mer om Carasent på Carasent sine nettsider.

Hva er forskjellen på Carasent Norge og Carasent?
Carasent Norge eies av Carasent. Carasent tilbyr ulike digitale løsninger som alle bidrar til et mer effektivt helsevesen med kvalitetsbehandling for pasientene. Carasent Norge er det du kjenner som tidligere Avans Soma, og vi tilbyr produktene Ad Curis, Ad Opus og Ad Voca.