En ny måte å jobbe med pasienter på

Først erstattet vi papirjournalen med digital journal og arbeidsflyt. Nå leder vi an i struktureringen av digital kommunikasjon mellom behandler og pasient.

Hvorfor er strukturert kommunikasjon så viktig?

Med strukturert kommunikasjon kan informasjon gjenbrukes til behandling, rapportering, dokumentasjon, analyse og forskning. Dette forenkler pasientbehandlingen og gir gevinster både for pasient og behandler. Raskere arbeidsprosesser, ferre feilkilder, økt tilgjengelighet, kortere avstand mellom pasient og behandler, er noen av fordelene.

Tenk deg en pasient som skal til fysioterapeut. Ved at pasienten svarer på noen korte spørsmål på nett før behandlingstimen, kan fysioterapeuten få opp viktig informasjon i journalen, strukturert og oversiktlig. Dermed er hun bedre forberedt til pasienten kommer til timen.

Et viktig moment er data til forskning og analyse. Fritekst, data som mangler struktur, er svært tidkrevende å analysere. Strukturerte data gjør denne jobben mye lettere og raskere.

Hvilken dialog snakker vi om?

I første runde legger vi vekt på meldinger og integrerte skjema. I neste runde kommer chat og video.

Hvem kan benytte denne tjenesten?

Tjenesten heter Ad Voca og leveres allerede integrert mot våre egne tjenester. Det er mulig å integrere Ad Voca med mange av de eksisterende journal-løsninge på markedet