Møt vår nye kontorkoordinator, Marita

Vi vokser videre og med økende kundemengde både på Ad Opus, Soma og Ad Voca, får vi også mer å gjøre. Vi er glade for nå å få på plass vår nye kontorkoordinator, Marita Mossestad.

 

Jeg heter Marita Mossestad, er 36 år, og kommer fra Høyanger. Jeg bor i Vadheim sammen med samboer og tre barn. Jeg har to fagbrev –innen helse, og i kontor- og administrasjon, og studerer deltid, for en bachelor i administrasjon.

Jeg har bakgrunn fra helsesektoren, gjennom ulike administrative funksjoner, som har gitt meg erfaring innen økonomi, lønn, personal, salg og ledelse.  Gleder meg til å bli godt kjent med arbeidsoppgavene, mine nye kollega og kunder 😊

Vadheim – hvor er det?

Trygt plassert mellom mektige fjell og Norges vakreste fjord, Sognefjorden, ligger lille Vadheim.

Kokken gav seg få dagar etter menyen var spikra. No er erstattaren Tommy på plass - Porten.no

Hvorfor jeg valgte å bosette meg i Vadheim – jeg er opprinnelig fra bygda, og liker å bo i rolige omgivelser nær sjøen og naturen. Det er også en sentral plassering, da det er ca. 30 km til Førde, Dale, Lavik og Høyanger.

Utviklingskultur

Det blir kjempespennende å bli en del av en kundeorientert utviklingskultur, der vi hele tiden jobber med å utvikle tjenestene våre sammen med kundene. Dette skaper en helt spesiell energi og drivkraft der man hele tiden må tenke nytt og finne nye løsninger.

Marita vil få et mangfold av administrative arbeidsoppgaver i Avans Soma. Hun vil ha kontorsted i Dale, men som resten av selskapet sitter hun på hjemmekontor i påvente av at koronapandemien skal slippe taket.

Vi vil ønske Marita Mossestad velkommen til oss i Avans Soma, og gleder oss til å bli mer kjente

 

2021-04-09T16:02:57+02:00

Carasent kjøper Avans Soma for å styrke satsingen i Norge

Selskapene Avans og Soma Solutions har nylig fusjonert, og er i dag samlet i ett selskap Avans Soma AS. Samtidig skjer nå et eierskifte hvor Carasent ASA kommer inn på eiersiden.

Vi er veldig glade for å ha fullført denne transaksjonen hvor Avans Soma, med sin sterke tilstedeværelse i det norske helsemarkedet, utgjør et fundament for vår videre etablering i Norge. Selskapet representerer også vekstmuligheter innenfor nye segmenter sier Johan Lindqvist, styreleder i Carasent.

– En eksisterende organisasjon i Norge, med solid kunnskap og erfaring innenfor helsesektoren, er ekstremt viktig. Det skaper stor verdi når det gjelder å kunne bruke eksisterende tekniske systemintegrasjoner og løsninger som Avans Soma tilbyr i dag.

Gjennom den robuste organisasjonen av 25 høyt kompetente ansatte, vil Avans Soma også tilby konkret veiledning angående salg, support og rådgivning i det norske markedet, sier han og fortsetter:

– Det brede spekteret av kontakter og forretningsnettverk som Avans Soma har utviklet gjennom de siste 15 årene, når det gjelder kunder, klienter, organisasjoner og partnerforhold i det norske helsemarkedet, representerer en viktig strategisk ressurs for fellesselskapet. Avans Soma har mer enn 140 kunder, med en sterk markedsandel innen nøkkelsegmentene.

Oppkjøpet av Avans Soma og deres produkter for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter gir selskapet en utvidet produktportefølje. Det nye samarbeidet gjør det i tillegg mulig for Avans Soma å intensivere arbeidet med å tilby SaaS-baserte tjenester. Derfor er det sterke organiske vekstmuligheter både fra eksisterende kundebase og fra å vinne nye kunder.

Avans Soma sin organisasjon vil bestå som før, med kontorer i Dale, Bergen og Oslo. Produktene vi leverer i dag vil fortsatt være fundamentet i Avans Soma. Vår motivasjon for denne transaksjonen er å være del av et større nettverk.

Nøkkelansatte og Rieber & Søn vil fremover være på eiersiden i Carasent ASA.

Erfaringen etter sammenslåingen av Avans og Soma Solutions har vært god. Synligheten i markedet har økt, vi har større bredde i produktporteføljen og vi utnytter felles ressurser for å tilby enda bedre løsninger for kundene.

Avans Soma vil fortsette å fokusere på eksisterende markedsnisjer samtidig som selskapet også vil se på muligheter for å utvide innenfor relaterte markeder. Avans Soma sitt hovedfokus er utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy, og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig gjøres dette i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Carasent ASA

Carasent ASA ble grunnlagt i 1997. I mai 2018 ble det svenske selskapet Evimeria EMR AB ervervet, et selskap som leverer skybaserte medisinske journaltjenester til helsevesenet. Carasents strategi er å utvikle og utvide digitalisering som hjelper kunder med å tilby effektive og kvalitative helsetjenester i det skandinaviske markedet.

Avans Soma AS

Avans Soma er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte på kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

2020-12-11T08:41:24+01:00

Avans og Soma Solutions forenes for å møte morgendagens krav

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, har Avans og Soma Solutions nå valgt å forenes for å sammen kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked. Rieber & Søn, hovedaksjonær i Avans, vil sammen med gründerne og nøkkelansatte fra Avans og Soma Solutions utgjøre aksjonærene i det sammenslåtte selskapet, og således være sentrale i den videre satsningen

Med stortingsmeldingen «En innbygger en journal» går det i retning av å rydde i systemlandskapet. En av de viktigste målsetningene i stortingsmeldingen er at helseinformasjon skal være tilgjengelig til rett behandler, til rett tid og på rett sted. Dette kan løses med flere IKT-systemer, men skal oppleves som helhetlig for helsepersonell og innbygger. Det offentlige legger store ressurser ned i å utvikle en felles grunnmur hvor informasjon skal deles på standardiserte løsninger. Våre kunder blir derfor stadig pålagt nye krav om å ta i bruk løsninger som understøtter målsetningen om å forbedre samhandlingen i sektoren. Innskjerping av offentlige krav samt ny teknologi som åpner opp for nye muligheter krever imidlertid et taktskifte.

Hvordan imøtekomme morgendagens krav?

– Med konstellasjonen Avans-Soma og Rieber & Søn som største eier, skal vi bli godt synlig i det fremtidige systemlandskapet. Sammen er vi bedre rustet til både å tilfredsstille offentlige krav, samt våre kunders forventninger til mer effektive løsninger, og dette raskere enn vi ville klart hver for oss, sier Ingvild Skarestad, daglig leder for Soma Solutions

– Som konkurrenter inn mot deler av det samme markedet, ser vi at vi har mye å lære av hverandre både faglig og teknisk, når det kommer til de løsninger som er valgt. Nå ser vi fram til å kunne jobbe tett sammen slik at vi kan utnytte det beste fra begge selskaper, fortsetter Skarestad.

Avans-Soma vil fortsette å fokusere på eksisterende markedsnisjer samtidig som selskapet også vil se på muligheter for å utvide innenfor relaterte markeder. Avans-Soma sitt hovedfokus er utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig må dette gjøres i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Soma Solutions og Avans vil fortsatt være organisert som to selvstendige AS’er, men vil være 100% eid av Avans-Soma hvor Rieber & Søn er største aksjonær. Dette gjør at selskapene inntil videre vil beholde både navn og organisasjonsnummer.

– Konstellasjonen Avans-Soma har jeg virkelig tro på, sier Magnar Høyvik gründer av Avans.

– I 2017 kom Rieber & Søn inn på eiersiden i Avans. Utviklingen til selskapet har vært god, men vi har sett behovet for å bli en større aktør. Innenfor helsesektoren kommer det til stadighet nye myndighetspålagte krav for våre kunder, som videre legger føringer for våre løsninger. Det å ha en utviklingsmotor i selskapet som evner å imøtekomme krav fra myndigheter og ønsker fra kunder, samtidig som man evner å se nye muligheter i markedet er essensielt. Sammen med Soma er jeg trygg på at vi har motoren vi behøver, fortsetter Høyvik.

Soma Solutions

Soma Solutions har siden 2000 utviklet fagsystemet SOMA. Det startet som et prosjekt innunder konsulentselskapet ITverket for så å bli et eget produktområde fra 2007.  For å styrke satsningen ytterligere ble SOMA i 2012 skilt ut i et eget produktselskap, Soma Solutions AS. Fagsystemet benyttes i dag av en rekke ulike virksomheter innenfor helse og omsorg. Den største kundegruppen befinner seg innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten som tilbyr somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling innen psykisk helsevern (PHV og PHBU). Kompetansesentre, kommunale utekontakter, tjenester innenfor oppvekst og forebygging, rusomsorg og lavterskeltiltak innenfor ideelle virksomheter utgjør også viktige markedsnisjer. Soma Solutions har i dag 9 ansatte med hovedkontor i Oslo sentrum samt et avdelingskontor i Bergen. www.somasolutions.no

Rieber & Søn

Rieber & Søn er et norsk familieeid investeringsselskap med en industriell forankring som strekker seg tilbake til 1839. Selskapet har røtter i Bergen, men er internasjonale i sin orientering. Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn, og som eier er selskapet aktivt involvert og en nær diskusjonspartner for ledelsen i enkeltinvesteringene. www.rieberson.no

2020-06-26T10:27:18+02:00
Go to Top