Hjem/Fag

Avans Soma endrer navn til Carasent Norge

Fra 25. august vil Avans Soma endre navn til Carasent Norge. For deg som kunde vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

I desember 2020 fikk Avans Soma ny eier, og ble med dette en del av den nordiske E-helseleverandøren Carasent. Som et selskap i Carasent har vi nå blitt en del av et større utviklings- og kompetansemiljø. Dette gir oss en unik mulighet til å samarbeide om ivaretakelse av eksisterende produktportefølje og om videreutvikling av nye, felles moduler.

For å kunne realisere denne strategien, må vi samarbeide tettere på tvers av utviklings- og fagmiljøene. Dette gjør vi enklest ved å organisere oss som ett selskap. Avans Soma endrer derfor navn til Carasent Norge fra og med 25. august. I den anledning vil våre epostadresser endres fra @avanssoma.no til @carasent.com. På fakturaene du mottar fra oss, vil også navnet endres fra Avans Soma til Carasent Norge. Utover dette, har ikke navneendringen noen praktisk betydning. Vi vil fortsette å være den samme erfarne leverandøren, og du vil møte det samme kompetente personalet som alltid.

Om Carasent
Carasent tilbyr digitale tjenester til helse- og omsorgssektoren i Norden. Vårt mål er å skape løsninger som ikke bare effektiviserer, men som også hever kvaliteten på de tjenestene våre kunder tilbyr. Vår produktstrategi legger til rette for en stegvis overgang til mer moderne EPJ-systemer, raskere innovasjonstakt og høyere frekvens på lansering av ny funksjonalitet. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og fremtidens behov.

Du kan lese mer om Carasent på Carasent sine nettsider.

Se Ofte stilte spørsmål eller kontakt oss dersom du lurer på noe – vi står alltid klare for å hjelpe deg!

2022-08-11T10:14:13+02:00

Utmerkelse til vår nærings-Ph.d.-kandidat

Jo Inge Gåsvær er fagkonsulent i Avans Soma AS. 75% av stillingen hans går med til å forske på tjenestene vi leverer. I forrige uke deltok Jo Inge på European Conference on Knowledge Management, der han presenterte en artikkel han har skrevet som utgangspunkt for sitt Ph.d.-forløp. Artikkelen belyser noen av de faglige og tekniske utfordringene i dagens helsevesen, og hvorfor og hvordan hans Ph.d.-arbeid kan gi pasient og behandlere økte muligheter for dialog og delt beslutningstaking gjennom behandlingsforløpet.

Jo Inge presenterte artikkelen i et Ph.d.-colloqium under konferansen, og fikk gode tilbakemeldinger. Det ble trukket frem at studiet bidrar til økt kunnskap innen helsefeltet, og at man gledet seg til å følge studien videre. I etterkant av konferansen har artikkelen fått en commendation fra konferanseledelsen. Det kan best oversettes til norsk som en anbefaling, altså en anerkjennelse for kvalitet.

– Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Samarbeid gir de beste tjenestene

Jo Inge selv er ydmyk i forhold til oppmerksomheten. -Fra starten av har jeg vært tydelig på at det er et behov for denne typen arbeid. -Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. -Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Forskningssamarbeid

Nærings-Ph.d.-forløpet er finansiert 50% av Norges forskningsråd (forskningsradet.no) og 50% av Avans Soma AS. Jo Inge er tilknyttet Ph.d.-studiet helse, funksjon og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Arbeidssted er ved eHelsearena HVLAlrek helseklynge i Bergen og hos Avans Soma AS. Hovedveileder er professor Tobba Therkildsen Sudmann, medveileder er professor Ilona Heldal. Interne veiledere i Avans Soma AS er Ingvild Skarestad og Magnar Høyvik.

-Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger

Løsninger til det beste for våre kunder og pasientene

Avdelingsleder for helse og omsorg i Avans Soma AS, Ingvild Skarestad, er glad for mulighetene nærings-Ph.d.-ordningen gir for selskapet. – Dette kvalitetssikrer og gir tillit til arbeidet vi legger ned for å utvikle løsninger til det beste for våre kunder og for pasientene. Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger, avslutter Ingvild.

2021-09-10T12:48:49+02:00

Velkommen til årets brukerforum for Ad Opus

Årets arrangement blir arrangert på Scandic Parken Hotel, i hjerte av Ålesund, med umiddelbar nærhet til byparken, sentrum og Ålesund havn.

Vi gleder oss til å treffe kundene våre igjen

Etter lang tid med restriksjoner, isolasjon, nedstenging og lite kontakt med andre mennesker – så skal vi endelig få treffes igjen!
Da de fleste har fått 2 vaksinedoser, ser vi det som trygt å arrangere en fysisk konferanse.

Det har skjedd mange endringer i selskapet siden oppstarten av Avans i 2005. Vi har gått fra å være en lokal leverandør til å bli børsnotert konsern. Vi er blitt internasjonale og holder til i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland.

Avans Soma er i stor utvikling, og ruller ut mange spennende nyheter fremover, som vi har gleden av å presentere på konferansen.

2022-06-28T11:13:34+02:00

Økonomi og drift er del av et større bilde

– Vi ser ofte at kunder glemmer å ta med kostnader i regnestykkene de setter opp for å beslutte om det lønner seg å flytte i skyen. Men egentlig handler skyen om mye mer enn penger – og for Avans Soma sine kunder er det ofte sikkerheten som står på toppen av listen. 

Det forteller Jarl-Egil Haugsbø, seniorrådgiver i Serit Fjordane i Førde. Sammen med kollega Thomas Sæterdal har han ansvaret for den daglige driften og oppsynet med Avans Soma-applikasjonene som er lokalisert på BlueFjords-datasenteret ved Jostedalsbreen. 

– Enten en Avans Soma-kunde drifter applikasjonen selv eller benytter en ekstern driftspartner, ser vi at mange glemmer å sette pris på både egen tid og eventuelle servere og utstyr som fortsatt er en kostnad i regnskapene. Så vet vi også at mange virksomheter er så små at de ikke har anledning til å ansette egne IT-ressurser. Da blir løsningen ofte at en av de ansatte tar på seg IT-ansvaret ved siden av egne oppgaver. 

Det spiser tid fra det han eller hun egentlig skulle ha drevet med – og viktige oppgaver som burde vært gjort raskt, havner lett på en todo-liste der de blir liggende litt for lenge. 

Mange er bekymret for sikkerheten

– Hvis vi derimot får satt opp en riktig oppstilling av kostnader – og legger til de andre argumentene som taler for å migrere til Avans Soma og Serit Fjordane sin sky, blir bildet litt annerledes, fortsetter Sæterdal. –  Til en viss grad handler det om å flytte på kostnader som allerede eksisterer. Men veldig raskt endrer fokus seg  fra budsjetter til funksjonalitet. Og da er det særlig sikkerhetsaspektet, som jeg jobber mye med, som veier tungt.

– Jeg tror mange IT-ansvarlige, eller virksomheter som har gitt driftsansvaret til en partner, allikevel går rundt og er bekymret fordi kravene til sikkerhet når det kommer til helse og rehabilitering, er så strenge og så spesifikke. Bare tenkt på Schrems II-dommen fra en tid tilbake som slo fast at personsensitive data ikke kan lagres utenfor EØS eller EU. Da har det faktisk en verdi å være hundre prosent sikker på at informasjonen du lagrer om klienter ligger trygt på et datasenter rett ved Jostedalsbreen i Norge. 

Ingen stoler å falle mellom

– En funfact er forresten at dette punktet i strømnettet, der Bluefjords er lokalisert, er det tryggeste i hele Norge, forteller Haugsbø. – Samtidig har man selvfølgelig aldri noen garantier for at feil ikke kan oppstå – selv om oppetiden er høy og stabiliteten solid. Derfor er en backupløsning installert på et eget datasenter som kan ta over driften, uten avbrudd for brukerne. Redundans er en selvfølgelig, og det er viktig å vite at også denne andre løsningen er like sikker som den primære – og at data håndteres i tråd med Normen, EU og norsk personvernlovgivning.

– På samme måte som vi, og Avans Soma tar over alt ansvaret for sikkerheten, blir vi også eneste stoppested hvis det oppstår problemer, når det skal utvikles og implementeres tredjepartsintegrasjoner for enkeltkunder eller alle brukerne – og når kunder trenger teknisk bistand. Det finnes ikke lenger noen stoler å falle mellom – og de timene vi bruker på å rette feil, er allerede inkludert i abonnementet for skyløsningen. 

Bluefjords

Teknologi og  IT-rolle i endring

Utviklingen av Avans Soma-applikasjonen, og migreringen til et eget datasenter og egen skyløsning, gjenspeiler utviklingstrekk både i teknologien, måten IT driftes på – og rollen til IT-ansvarlig i en virksomhet, mener både Jarl-Egil Haugsbø og Thomas Sæterdal. – Applikasjoner som tidligere var store og komplekse “monolitter” og ble oppdatert et par ganger i året, blir i økende grad omprogrammert til fleksible strukturer som utvikles kontinuerlig og oppdateres opptil flere ganger om dagen – uten at brukerne opplever nedetid. Men det forutsetter at programmet er lokalisert i utviklernes sky – slik at de kan jobbe med løsningen kontinuerlig. 

– For IT-ansvarlig sin del, enten det dreier seg om en fast stilling eller et ansvar som blir dyttet rundt, innebærer hverdagen med skydrift mindre tid brukt på ren drift og problemløsning. At Serit Fjordane også kan drifte og levere all annen IT, som for eksempel Microsoft 365 og en rekke skytjenester, gir mulighet for mer tid til å  tenke langsiktig og strategisk – og til å hjelpe kollegaer med  å utnytte IT på en måte som setter dem i stand til å gjøre det de er ansatt for; hjelpe klienter til et bedre liv. 

2021-08-15T18:40:34+02:00
Go to Top