About webmaster

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far webmaster has created 8 blog entries.

En ny måte å jobbe med pasienter på

Først erstattet vi papirjournalen med digital journal og arbeidsflyt. Nå leder vi an i struktureringen av digital kommunikasjon mellom behandler og pasient.

Hvorfor er strukturert kommunikasjon så viktig?

Med strukturert kommunikasjon kan informasjon gjenbrukes til behandling, rapportering, dokumentasjon, analyse og forskning. Dette forenkler pasientbehandlingen og gir gevinster både for pasient og behandler. Raskere arbeidsprosesser, ferre feilkilder, økt tilgjengelighet, kortere avstand mellom pasient og behandler, er noen av fordelene.

Tenk deg en pasient som skal til fysioterapeut. Ved at pasienten svarer på noen korte spørsmål på nett før behandlingstimen, kan fysioterapeuten få opp viktig informasjon i journalen, strukturert og oversiktlig. Dermed er hun bedre forberedt til pasienten kommer til timen.

Et viktig moment er data til forskning og analyse. Fritekst, data som mangler struktur, er svært tidkrevende å analysere. Strukturerte data gjør denne jobben mye lettere og raskere.

Hvilken dialog snakker vi om?

I første runde legger vi vekt på meldinger og integrerte skjema. I neste runde kommer chat og video.

Hvem kan benytte denne tjenesten?

Tjenesten heter Ad Voca og leveres allerede integrert mot våre egne tjenester. Det er mulig å integrere Ad Voca med mange av de eksisterende journal-løsninge på markedet

2020-06-26T13:59:48+02:00

Avans og Soma Solutions forenes for å møte morgendagens krav

Etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked i over 15 år, har Avans og Soma Solutions nå valgt å forenes for å sammen kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked. Rieber & Søn, hovedaksjonær i Avans, vil sammen med gründerne og nøkkelansatte fra Avans og Soma Solutions utgjøre aksjonærene i det sammenslåtte selskapet, og således være sentrale i den videre satsningen

Med stortingsmeldingen «En innbygger en journal» går det i retning av å rydde i systemlandskapet. En av de viktigste målsetningene i stortingsmeldingen er at helseinformasjon skal være tilgjengelig til rett behandler, til rett tid og på rett sted. Dette kan løses med flere IKT-systemer, men skal oppleves som helhetlig for helsepersonell og innbygger. Det offentlige legger store ressurser ned i å utvikle en felles grunnmur hvor informasjon skal deles på standardiserte løsninger. Våre kunder blir derfor stadig pålagt nye krav om å ta i bruk løsninger som understøtter målsetningen om å forbedre samhandlingen i sektoren. Innskjerping av offentlige krav samt ny teknologi som åpner opp for nye muligheter krever imidlertid et taktskifte.

Hvordan imøtekomme morgendagens krav?

– Med konstellasjonen Avans-Soma og Rieber & Søn som største eier, skal vi bli godt synlig i det fremtidige systemlandskapet. Sammen er vi bedre rustet til både å tilfredsstille offentlige krav, samt våre kunders forventninger til mer effektive løsninger, og dette raskere enn vi ville klart hver for oss, sier Ingvild Skarestad, daglig leder for Soma Solutions

– Som konkurrenter inn mot deler av det samme markedet, ser vi at vi har mye å lære av hverandre både faglig og teknisk, når det kommer til de løsninger som er valgt. Nå ser vi fram til å kunne jobbe tett sammen slik at vi kan utnytte det beste fra begge selskaper, fortsetter Skarestad.

Avans-Soma vil fortsette å fokusere på eksisterende markedsnisjer samtidig som selskapet også vil se på muligheter for å utvide innenfor relaterte markeder. Avans-Soma sitt hovedfokus er utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig må dette gjøres i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Soma Solutions og Avans vil fortsatt være organisert som to selvstendige AS’er, men vil være 100% eid av Avans-Soma hvor Rieber & Søn er største aksjonær. Dette gjør at selskapene inntil videre vil beholde både navn og organisasjonsnummer.

– Konstellasjonen Avans-Soma har jeg virkelig tro på, sier Magnar Høyvik gründer av Avans.

– I 2017 kom Rieber & Søn inn på eiersiden i Avans. Utviklingen til selskapet har vært god, men vi har sett behovet for å bli en større aktør. Innenfor helsesektoren kommer det til stadighet nye myndighetspålagte krav for våre kunder, som videre legger føringer for våre løsninger. Det å ha en utviklingsmotor i selskapet som evner å imøtekomme krav fra myndigheter og ønsker fra kunder, samtidig som man evner å se nye muligheter i markedet er essensielt. Sammen med Soma er jeg trygg på at vi har motoren vi behøver, fortsetter Høyvik.

Soma Solutions

Soma Solutions har siden 2000 utviklet fagsystemet SOMA. Det startet som et prosjekt innunder konsulentselskapet ITverket for så å bli et eget produktområde fra 2007.  For å styrke satsningen ytterligere ble SOMA i 2012 skilt ut i et eget produktselskap, Soma Solutions AS. Fagsystemet benyttes i dag av en rekke ulike virksomheter innenfor helse og omsorg. Den største kundegruppen befinner seg innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten som tilbyr somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling innen psykisk helsevern (PHV og PHBU). Kompetansesentre, kommunale utekontakter, tjenester innenfor oppvekst og forebygging, rusomsorg og lavterskeltiltak innenfor ideelle virksomheter utgjør også viktige markedsnisjer. Soma Solutions har i dag 9 ansatte med hovedkontor i Oslo sentrum samt et avdelingskontor i Bergen. www.somasolutions.no

Rieber & Søn

Rieber & Søn er et norsk familieeid investeringsselskap med en industriell forankring som strekker seg tilbake til 1839. Selskapet har røtter i Bergen, men er internasjonale i sin orientering. Direkte investeringer utgjør det viktigste aktivitetsområdet i Rieber & Søn, og som eier er selskapet aktivt involvert og en nær diskusjonspartner for ledelsen i enkeltinvesteringene. www.rieberson.no

2020-06-26T10:27:18+02:00
Go to Top