Hjem/webmaster

About webmaster

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far webmaster has created 7 blog entries.

Utmerkelse til vår nærings-Ph.d.-kandidat

Jo Inge Gåsvær er fagkonsulent i Avans Soma AS. 75% av stillingen hans går med til å forske på tjenestene vi leverer. I forrige uke deltok Jo Inge på European Conference on Knowledge Management, der han presenterte en artikkel han har skrevet som utgangspunkt for sitt Ph.d.-forløp. Artikkelen belyser noen av de faglige og tekniske utfordringene i dagens helsevesen, og hvorfor og hvordan hans Ph.d.-arbeid kan gi pasient og behandlere økte muligheter for dialog og delt beslutningstaking gjennom behandlingsforløpet.

Jo Inge presenterte artikkelen i et Ph.d.-colloqium under konferansen, og fikk gode tilbakemeldinger. Det ble trukket frem at studiet bidrar til økt kunnskap innen helsefeltet, og at man gledet seg til å følge studien videre. I etterkant av konferansen har artikkelen fått en commendation fra konferanseledelsen. Det kan best oversettes til norsk som en anbefaling, altså en anerkjennelse for kvalitet.

– Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Samarbeid gir de beste tjenestene

Jo Inge selv er ydmyk i forhold til oppmerksomheten. -Fra starten av har jeg vært tydelig på at det er et behov for denne typen arbeid. -Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. -Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Forskningssamarbeid

Nærings-Ph.d.-forløpet er finansiert 50% av Norges forskningsråd (forskningsradet.no) og 50% av Avans Soma AS. Jo Inge er tilknyttet Ph.d.-studiet helse, funksjon og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Arbeidssted er ved eHelsearena HVLAlrek helseklynge i Bergen og hos Avans Soma AS. Hovedveileder er professor Tobba Therkildsen Sudmann, medveileder er professor Ilona Heldal. Interne veiledere i Avans Soma AS er Ingvild Skarestad og Magnar Høyvik.

-Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger

Løsninger til det beste for våre kunder og pasientene

Avdelingsleder for helse og omsorg i Avans Soma AS, Ingvild Skarestad, er glad for mulighetene nærings-Ph.d.-ordningen gir for selskapet. – Dette kvalitetssikrer og gir tillit til arbeidet vi legger ned for å utvikle løsninger til det beste for våre kunder og for pasientene. Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger, avslutter Ingvild.

2021-09-10T12:48:49+02:00

Økonomi og drift er del av et større bilde

– Vi ser ofte at kunder glemmer å ta med kostnader i regnestykkene de setter opp for å beslutte om det lønner seg å flytte i skyen. Men egentlig handler skyen om mye mer enn penger – og for Avans Soma sine kunder er det ofte sikkerheten som står på toppen av listen. 

Det forteller Jarl-Egil Haugsbø, seniorrådgiver i Serit Fjordane i Førde. Sammen med kollega Thomas Sæterdal har han ansvaret for den daglige driften og oppsynet med Avans Soma-applikasjonene som er lokalisert på BlueFjords-datasenteret ved Jostedalsbreen. 

– Enten en Avans Soma-kunde drifter applikasjonen selv eller benytter en ekstern driftspartner, ser vi at mange glemmer å sette pris på både egen tid og eventuelle servere og utstyr som fortsatt er en kostnad i regnskapene. Så vet vi også at mange virksomheter er så små at de ikke har anledning til å ansette egne IT-ressurser. Da blir løsningen ofte at en av de ansatte tar på seg IT-ansvaret ved siden av egne oppgaver. 

Det spiser tid fra det han eller hun egentlig skulle ha drevet med – og viktige oppgaver som burde vært gjort raskt, havner lett på en todo-liste der de blir liggende litt for lenge. 

Mange er bekymret for sikkerheten

– Hvis vi derimot får satt opp en riktig oppstilling av kostnader – og legger til de andre argumentene som taler for å migrere til Avans Soma og Serit Fjordane sin sky, blir bildet litt annerledes, fortsetter Sæterdal. –  Til en viss grad handler det om å flytte på kostnader som allerede eksisterer. Men veldig raskt endrer fokus seg  fra budsjetter til funksjonalitet. Og da er det særlig sikkerhetsaspektet, som jeg jobber mye med, som veier tungt.

– Jeg tror mange IT-ansvarlige, eller virksomheter som har gitt driftsansvaret til en partner, allikevel går rundt og er bekymret fordi kravene til sikkerhet når det kommer til helse og rehabilitering, er så strenge og så spesifikke. Bare tenkt på Schrems II-dommen fra en tid tilbake som slo fast at personsensitive data ikke kan lagres utenfor EØS eller EU. Da har det faktisk en verdi å være hundre prosent sikker på at informasjonen du lagrer om klienter ligger trygt på et datasenter rett ved Jostedalsbreen i Norge. 

Ingen stoler å falle mellom

– En funfact er forresten at dette punktet i strømnettet, der Bluefjords er lokalisert, er det tryggeste i hele Norge, forteller Haugsbø. – Samtidig har man selvfølgelig aldri noen garantier for at feil ikke kan oppstå – selv om oppetiden er høy og stabiliteten solid. Derfor er en backupløsning installert på et eget datasenter som kan ta over driften, uten avbrudd for brukerne. Redundans er en selvfølgelig, og det er viktig å vite at også denne andre løsningen er like sikker som den primære – og at data håndteres i tråd med Normen, EU og norsk personvernlovgivning.

– På samme måte som vi, og Avans Soma tar over alt ansvaret for sikkerheten, blir vi også eneste stoppested hvis det oppstår problemer, når det skal utvikles og implementeres tredjepartsintegrasjoner for enkeltkunder eller alle brukerne – og når kunder trenger teknisk bistand. Det finnes ikke lenger noen stoler å falle mellom – og de timene vi bruker på å rette feil, er allerede inkludert i abonnementet for skyløsningen. 

Bluefjords

Teknologi og  IT-rolle i endring

Utviklingen av Avans Soma-applikasjonen, og migreringen til et eget datasenter og egen skyløsning, gjenspeiler utviklingstrekk både i teknologien, måten IT driftes på – og rollen til IT-ansvarlig i en virksomhet, mener både Jarl-Egil Haugsbø og Thomas Sæterdal. – Applikasjoner som tidligere var store og komplekse “monolitter” og ble oppdatert et par ganger i året, blir i økende grad omprogrammert til fleksible strukturer som utvikles kontinuerlig og oppdateres opptil flere ganger om dagen – uten at brukerne opplever nedetid. Men det forutsetter at programmet er lokalisert i utviklernes sky – slik at de kan jobbe med løsningen kontinuerlig. 

– For IT-ansvarlig sin del, enten det dreier seg om en fast stilling eller et ansvar som blir dyttet rundt, innebærer hverdagen med skydrift mindre tid brukt på ren drift og problemløsning. At Serit Fjordane også kan drifte og levere all annen IT, som for eksempel Microsoft 365 og en rekke skytjenester, gir mulighet for mer tid til å  tenke langsiktig og strategisk – og til å hjelpe kollegaer med  å utnytte IT på en måte som setter dem i stand til å gjøre det de er ansatt for; hjelpe klienter til et bedre liv. 

2021-08-15T18:40:34+02:00

Sky eller forsvinn

Etter at Beitostølen Helsesportsenter gikk i skyen med Avans Soma, har flere ansatte fått mer tid til å drive med utvikling og mange har fått et tydeligere eierskap til fagsystemet.

Ved inngangen til Jotunheimen, 830 meter over havet ligger Beitostølen Helsesportsenter. Senteret har rundt 120 ansatte og tar imot ca 850 personer i året med ulike rehabiliteringsbehov. I januar 2021 skrudde de av deler av serverparken og gikk i skyen med Avans Soma.

Assisterende direktør Rune Klevrud er svært fornøyd med at de nå har fått en løsningen som innebærer at samme leverandør leverer både fagsystem og skyløsning.

– Det betyr jo at det nå er Avans Soma som håndterer majoriteten av oppgraderinger, sikkerhet og vedlikehold. Det gir oss en ekstra trygghet at dette ligger hos samme leverandør som både har kapasitet og ekspertise.

– I tillegg kan vi benytte supportfunksjon som svarer på det meste  av det som er av spørsmål og ønsker fra de ansatte. Her har vi opplevd god responstid og bistand fra både Avans Soma og Serit når vi har hatt behov for hjelp.

Rune Klevrud er assisterende direktør på Beitostølen Helsesportsenter

Mer tid til utvikling

I tillegg til Avans Soma har Helsesportsenteret valgt å flytte over lønn- og personalsystemer i skyen. Det er fremdeles enkelte systemer som driftes “onprem”, men Klevrud forteller at flere ansatte har fått en annerledes arbeidsdag etter migrering til skyen:

– Hverdagen har blitt mer forutsigbar på en positiv måte. De som administrerer fagsystemet har nå fått frigjort en del tid som tidligere gikk med til support og drift som nå kan brukes til mer langsiktig planlegging og utvikling. Det ser jeg på som svært positivt, både for de ansatte det gjelder og for Helsesportsenteret som en arbeidsplass og organisasjon i utvikling.

Mer tid til utvikling

Desentralisert ansvar

En annen konsekvens av å gå i skyen har vært en forenkling av administrasjon av tilganger og brukere i Avans Soma. Det som tidligere måtte bestilles opp hos utvalgte personer og, kan nå enkelt og greit gjøres av de ansatte med administrasjonstilgang.

Hos Helsesportsenteret har dette ført til en effektiv desentralisering av ansvar ut til ledere som nå tar hånd om de tilgangene de har behov for.

– Vi har mye personale ut og inn hos oss, så dette er svært verdifullt. Jeg opplever at flere har fått større eierskap til systemet og at det er en trygghet for organisasjonen at det er flere som kan håndtere disse oppgavene. I tillegg sparer vi utrolig mye tid.

Desentralisert ansvar

– Sky eller forsvinn

For de fleste oppstartsbedrifterbedrifter er skyløsning blitt selvsagt, men flere og flere etablerte virksomheter velger også sky. Klevrud ser ingen vei utenom på sikt.

– Nei, det er ingen annen vei slik jeg ser det. Det handler i stor grad om effektivitet og arbeidsflyt, men i enda større grad handler det om sikkerhet. Særlig for alle virksomheter som behandler, lagrer og disponerer personopplysninger og sensitiv informasjon.

Sjefen for Helsesportsenteret mener det er en stor styrke at Avans Soma både leverer fagsystemet og infrastrukturen – altså selve skyen.

– Vi er kommet godt i gang med sky, men det jeg ser spesielt frem til å utforske videre er  de innovative løsningene som Avans Soma utvikler og som tilgjengeliggjøres via skyløsningen.

Han nevner blant annet Ad Voca som er en tjeneste for strukturert kommunikasjon og som ivaretar sikkerheten i dialogen mellom pasient og behandler.

– Vi ser at er mange muligheter, og vi er så vidt i gang, avslutter han.

2022-05-19T09:01:17+02:00

Mot skyen

Kirkens Bymisjon har tatt valget. De har gått for Avans Soma sin skyløsning. I løpet av de neste to årene skal flere små og store virksomheter flyttes opp i skyen. Men hvilke vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen de har tatt?

– Hvorfor vi har valgt å gå for skyløsning? Hvis jeg skal nevne en ting som jeg mener fanger opp essensen i begrunnelsen så må det være at vi ønsket oss litt lavere skuldre i forhold til alle fremtidige digitale krav det stilles til oss og dermed hyppige oppdateringer og endringer.

Elisabeth Meyer-Eriksen er virksomhetsrådgiver på IT i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Hennes oppgave er hele tiden å fange opp behovene til organisasjonen og å finne ut hvordan disse kan møtes ved å ta i bruk smarte IT-løsninger. Å ta virksomhetene opp i skyen er noe som er en naturlig del av det å møte nye krav og følge med den digitale utviklingen.

Og det er særlig leverandørleddet hun er opptatt av:

– Vår vurdering er at det finnes et knippe åpenbare fordeler ved å velge én leverandør som ikke bare forstår og møter våre krav, men leverer et solid fagsystem og i tillegg tar ansvar for drift og sikkerhet.

Elisabeth Meyer-Eriksen

Mindre tidkrevende oppdateringer

En av fordelene hun trekker frem er at det skal blir lettere å forholde seg til oppdateringer når fagsystemet ikke driftes av en ekstern tredjepart, men tas vare på i skyen.

– Nå er det sånn at hver gang det er nye oppdateringer, er det et helt apparat som må settes i gang, både hos oss og hos driftsleverandøren vår, i tillegg til leverandør av fagsystemet – slik som Avans Soma. Informasjon må videreformidles og det går med mye tid til koordinering og kommunikasjon Dette er tidkrevende og kan bli uoversiktlig og krevende for alle parter. Vi vet at slike oppdateringer bare kommer hyppigere jo raskere utviklingen går.

Når Kirkens Bymisjon nå skal over på Ad Curis -skyløsningen til Avans Soma vil oppdateringene gå mer av seg selv, og være uavhengig av et ekstra ledd og mye kommunikasjon på tvers.

– Det blir mer forutsigbart og sømløst med sky ettersom vi vet hva som ligger i tjenesten. Vi mener også at vi vil få et mer oversiktlig kostnadsbilde når hele ansvaret er plassert hos én leverandør enn det det har vært til nå når flere parter må involveres

Større fleksibilitet, dataflyt og tilgang

Kirkens Bymisjon har små og store tilbud innenfor en rekke områder, og totalt skal 10 virksomheter av ulik størrelse og kompleksitet opp i skyen. Meyer-Eriksen mener at skyløsning åpner opp for en rekke muligheter som vil være nyttig for alle deres virksomheter – store som små. Hun trekker særlig frem tre elementer som har vært sentrale for valget til Kirkens Bymisjon: større fleksibilitet, dataflyt og tilgang.

Fleksibilitet dataflyt og tilgang

– Skyløsning er mer fleksibilitet i den forstand at det blir enklere for virksomhetene å skalere opp og ned uten å måtte installere ekstra programvare eller oppgradere maskinvare, forklarere virksomhetslederen

For virksomhetene til Kirkens Bymisjon betyr det konkret at det blir lettere å planlegge og opprette tilganger og brukere til nytt personell og like enkelt å avslutte disse.

Meyer-Eriksen mener også at pandemien har vist hvor kritisk det kan være å få tilgang til systemer og programmer raskt og uansett hvor du befinner deg. Skyen gjør dette mulig.

– Med skyløsningen vil viktige integrasjoner, sikker og nødvendig dataflyt, bli enklere å tilrettelegge for, som igjen gjør oss konkurransedyktig og fremtidsrettet i vår bransje.

Og summen av alt dette gir lavere skuldre?

– Ja! Det er nettopp det det gjør. Vi tror sterkt på verdien av sky og at dette er nå og fremtiden, smiler Elisabeth Meyer-Eriksen i Kirkens Bymisjon.

Sky

Vil du vite mer om hvilke fordeler du får med vår skyløsning?
Ta kontakt.

Ta kontakt med oss for en samtale eller demo.

Kontakt oss

2022-05-03T11:25:10+02:00

Carasent kjøper Avans Soma for å styrke satsingen i Norge

Selskapene Avans og Soma Solutions har nylig fusjonert, og er i dag samlet i ett selskap Avans Soma AS. Samtidig skjer nå et eierskifte hvor Carasent ASA kommer inn på eiersiden.

Vi er veldig glade for å ha fullført denne transaksjonen hvor Avans Soma, med sin sterke tilstedeværelse i det norske helsemarkedet, utgjør et fundament for vår videre etablering i Norge. Selskapet representerer også vekstmuligheter innenfor nye segmenter sier Johan Lindqvist, styreleder i Carasent.

– En eksisterende organisasjon i Norge, med solid kunnskap og erfaring innenfor helsesektoren, er ekstremt viktig. Det skaper stor verdi når det gjelder å kunne bruke eksisterende tekniske systemintegrasjoner og løsninger som Avans Soma tilbyr i dag.

Gjennom den robuste organisasjonen av 25 høyt kompetente ansatte, vil Avans Soma også tilby konkret veiledning angående salg, support og rådgivning i det norske markedet, sier han og fortsetter:

– Det brede spekteret av kontakter og forretningsnettverk som Avans Soma har utviklet gjennom de siste 15 årene, når det gjelder kunder, klienter, organisasjoner og partnerforhold i det norske helsemarkedet, representerer en viktig strategisk ressurs for fellesselskapet. Avans Soma har mer enn 140 kunder, med en sterk markedsandel innen nøkkelsegmentene.

Oppkjøpet av Avans Soma og deres produkter for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter gir selskapet en utvidet produktportefølje. Det nye samarbeidet gjør det i tillegg mulig for Avans Soma å intensivere arbeidet med å tilby SaaS-baserte tjenester. Derfor er det sterke organiske vekstmuligheter både fra eksisterende kundebase og fra å vinne nye kunder.

Avans Soma sin organisasjon vil bestå som før, med kontorer i Dale, Bergen og Oslo. Produktene vi leverer i dag vil fortsatt være fundamentet i Avans Soma. Vår motivasjon for denne transaksjonen er å være del av et større nettverk.

Nøkkelansatte og Rieber & Søn vil fremover være på eiersiden i Carasent ASA.

Erfaringen etter sammenslåingen av Avans og Soma Solutions har vært god. Synligheten i markedet har økt, vi har større bredde i produktporteføljen og vi utnytter felles ressurser for å tilby enda bedre løsninger for kundene.

Avans Soma vil fortsette å fokusere på eksisterende markedsnisjer samtidig som selskapet også vil se på muligheter for å utvide innenfor relaterte markeder. Avans Soma sitt hovedfokus er utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy, og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig gjøres dette i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Carasent ASA

Carasent ASA ble grunnlagt i 1997. I mai 2018 ble det svenske selskapet Evimeria EMR AB ervervet, et selskap som leverer skybaserte medisinske journaltjenester til helsevesenet. Carasents strategi er å utvikle og utvide digitalisering som hjelper kunder med å tilby effektive og kvalitative helsetjenester i det skandinaviske markedet.

Avans Soma AS

Avans Soma er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte på kontorer i Oslo, Bergen og Dale.

2020-12-11T08:41:24+01:00

En ny måte å jobbe med pasienter på

Først erstattet vi papirjournalen med digital journal og arbeidsflyt. Nå leder vi an i struktureringen av digital kommunikasjon mellom behandler og pasient.

Hvorfor er strukturert kommunikasjon så viktig?

Med strukturert kommunikasjon kan informasjon gjenbrukes til behandling, rapportering, dokumentasjon, analyse og forskning. Dette forenkler pasientbehandlingen og gir gevinster både for pasient og behandler. Raskere arbeidsprosesser, ferre feilkilder, økt tilgjengelighet, kortere avstand mellom pasient og behandler, er noen av fordelene.

Tenk deg en pasient som skal til fysioterapeut. Ved at pasienten svarer på noen korte spørsmål på nett før behandlingstimen, kan fysioterapeuten få opp viktig informasjon i journalen, strukturert og oversiktlig. Dermed er hun bedre forberedt til pasienten kommer til timen.

Et viktig moment er data til forskning og analyse. Fritekst, data som mangler struktur, er svært tidkrevende å analysere. Strukturerte data gjør denne jobben mye lettere og raskere.

Hvilken dialog snakker vi om?

I første runde legger vi vekt på meldinger og integrerte skjema. I neste runde kommer chat og video.

Hvem kan benytte denne tjenesten?

Tjenesten heter Ad Voca og leveres allerede integrert mot våre egne tjenester. Det er mulig å integrere Ad Voca med mange av de eksisterende journal-løsninge på markedet

2020-06-26T13:59:48+02:00
Go to Top