Fra 25. august vil Avans Soma endre navn til Carasent Norge. For deg som kunde vil ikke dette ha noen praktisk betydning.

I desember 2020 fikk Avans Soma ny eier, og ble med dette en del av den nordiske E-helseleverandøren Carasent. Som et selskap i Carasent har vi nå blitt en del av et større utviklings- og kompetansemiljø. Dette gir oss en unik mulighet til å samarbeide om ivaretakelse av eksisterende produktportefølje og om videreutvikling av nye, felles moduler.

For å kunne realisere denne strategien, må vi samarbeide tettere på tvers av utviklings- og fagmiljøene. Dette gjør vi enklest ved å organisere oss som ett selskap. Avans Soma endrer derfor navn til Carasent Norge fra og med 25. august. I den anledning vil våre epostadresser endres fra @avanssoma.no til @carasent.com. På fakturaene du mottar fra oss, vil også navnet endres fra Avans Soma til Carasent Norge. Utover dette, har ikke navneendringen noen praktisk betydning. Vi vil fortsette å være den samme erfarne leverandøren, og du vil møte det samme kompetente personalet som alltid.

Om Carasent
Carasent tilbyr digitale tjenester til helse- og omsorgssektoren i Norden. Vårt mål er å skape løsninger som ikke bare effektiviserer, men som også hever kvaliteten på de tjenestene våre kunder tilbyr. Vår produktstrategi legger til rette for en stegvis overgang til mer moderne EPJ-systemer, raskere innovasjonstakt og høyere frekvens på lansering av ny funksjonalitet. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og fremtidens behov.

Du kan lese mer om Carasent på Carasent sine nettsider.

Se Ofte stilte spørsmål eller kontakt oss dersom du lurer på noe – vi står alltid klare for å hjelpe deg!