Jo Inge Gåsvær er fagkonsulent i Avans Soma AS. 75% av stillingen hans går med til å forske på tjenestene vi leverer. I forrige uke deltok Jo Inge på European Conference on Knowledge Management, der han presenterte en artikkel han har skrevet som utgangspunkt for sitt Ph.d.-forløp. Artikkelen belyser noen av de faglige og tekniske utfordringene i dagens helsevesen, og hvorfor og hvordan hans Ph.d.-arbeid kan gi pasient og behandlere økte muligheter for dialog og delt beslutningstaking gjennom behandlingsforløpet.

Jo Inge presenterte artikkelen i et Ph.d.-colloqium under konferansen, og fikk gode tilbakemeldinger. Det ble trukket frem at studiet bidrar til økt kunnskap innen helsefeltet, og at man gledet seg til å følge studien videre. I etterkant av konferansen har artikkelen fått en commendation fra konferanseledelsen. Det kan best oversettes til norsk som en anbefaling, altså en anerkjennelse for kvalitet.

– Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Samarbeid gir de beste tjenestene

Jo Inge selv er ydmyk i forhold til oppmerksomheten. -Fra starten av har jeg vært tydelig på at det er et behov for denne typen arbeid. -Vi har teknologi som gjør oss i stand til å levere tjenester det er et stort behov for i markedet. -Samarbeid og gode prosesser mellom våre ansatte, kunder, pasienter, forskere og andre interessenter vil skape løsninger som vil gi verdi for alle involverte.

Forskningssamarbeid

Nærings-Ph.d.-forløpet er finansiert 50% av Norges forskningsråd (forskningsradet.no) og 50% av Avans Soma AS. Jo Inge er tilknyttet Ph.d.-studiet helse, funksjon og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Arbeidssted er ved eHelsearena HVLAlrek helseklynge i Bergen og hos Avans Soma AS. Hovedveileder er professor Tobba Therkildsen Sudmann, medveileder er professor Ilona Heldal. Interne veiledere i Avans Soma AS er Ingvild Skarestad og Magnar Høyvik.

-Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger

Løsninger til det beste for våre kunder og pasientene

Avdelingsleder for helse og omsorg i Avans Soma AS, Ingvild Skarestad, er glad for mulighetene nærings-Ph.d.-ordningen gir for selskapet. – Dette kvalitetssikrer og gir tillit til arbeidet vi legger ned for å utvikle løsninger til det beste for våre kunder og for pasientene. Samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet er idéelt for oss, og gir oss både utfordringer, støtte og muligheter i arbeidet med fremtidens eHelse-løsninger, avslutter Ingvild.