– Vi ser ofte at kunder glemmer å ta med kostnader i regnestykkene de setter opp for å beslutte om det lønner seg å flytte i skyen. Men egentlig handler skyen om mye mer enn penger – og for Avans Soma sine kunder er det ofte sikkerheten som står på toppen av listen. 

Det forteller Jarl-Egil Haugsbø, seniorrådgiver i Serit Fjordane i Førde. Sammen med kollega Thomas Sæterdal har han ansvaret for den daglige driften og oppsynet med Avans Soma-applikasjonene som er lokalisert på BlueFjords-datasenteret ved Jostedalsbreen. 

– Enten en Avans Soma-kunde drifter applikasjonen selv eller benytter en ekstern driftspartner, ser vi at mange glemmer å sette pris på både egen tid og eventuelle servere og utstyr som fortsatt er en kostnad i regnskapene. Så vet vi også at mange virksomheter er så små at de ikke har anledning til å ansette egne IT-ressurser. Da blir løsningen ofte at en av de ansatte tar på seg IT-ansvaret ved siden av egne oppgaver. 

Det spiser tid fra det han eller hun egentlig skulle ha drevet med – og viktige oppgaver som burde vært gjort raskt, havner lett på en todo-liste der de blir liggende litt for lenge. 

Mange er bekymret for sikkerheten

– Hvis vi derimot får satt opp en riktig oppstilling av kostnader – og legger til de andre argumentene som taler for å migrere til Avans Soma og Serit Fjordane sin sky, blir bildet litt annerledes, fortsetter Sæterdal. –  Til en viss grad handler det om å flytte på kostnader som allerede eksisterer. Men veldig raskt endrer fokus seg  fra budsjetter til funksjonalitet. Og da er det særlig sikkerhetsaspektet, som jeg jobber mye med, som veier tungt.

– Jeg tror mange IT-ansvarlige, eller virksomheter som har gitt driftsansvaret til en partner, allikevel går rundt og er bekymret fordi kravene til sikkerhet når det kommer til helse og rehabilitering, er så strenge og så spesifikke. Bare tenkt på Schrems II-dommen fra en tid tilbake som slo fast at personsensitive data ikke kan lagres utenfor EØS eller EU. Da har det faktisk en verdi å være hundre prosent sikker på at informasjonen du lagrer om klienter ligger trygt på et datasenter rett ved Jostedalsbreen i Norge. 

Ingen stoler å falle mellom

– En funfact er forresten at dette punktet i strømnettet, der Bluefjords er lokalisert, er det tryggeste i hele Norge, forteller Haugsbø. – Samtidig har man selvfølgelig aldri noen garantier for at feil ikke kan oppstå – selv om oppetiden er høy og stabiliteten solid. Derfor er en backupløsning installert på et eget datasenter som kan ta over driften, uten avbrudd for brukerne. Redundans er en selvfølgelig, og det er viktig å vite at også denne andre løsningen er like sikker som den primære – og at data håndteres i tråd med Normen, EU og norsk personvernlovgivning.

– På samme måte som vi, og Avans Soma tar over alt ansvaret for sikkerheten, blir vi også eneste stoppested hvis det oppstår problemer, når det skal utvikles og implementeres tredjepartsintegrasjoner for enkeltkunder eller alle brukerne – og når kunder trenger teknisk bistand. Det finnes ikke lenger noen stoler å falle mellom – og de timene vi bruker på å rette feil, er allerede inkludert i abonnementet for skyløsningen. 

Bluefjords

Teknologi og  IT-rolle i endring

Utviklingen av Avans Soma-applikasjonen, og migreringen til et eget datasenter og egen skyløsning, gjenspeiler utviklingstrekk både i teknologien, måten IT driftes på – og rollen til IT-ansvarlig i en virksomhet, mener både Jarl-Egil Haugsbø og Thomas Sæterdal. – Applikasjoner som tidligere var store og komplekse “monolitter” og ble oppdatert et par ganger i året, blir i økende grad omprogrammert til fleksible strukturer som utvikles kontinuerlig og oppdateres opptil flere ganger om dagen – uten at brukerne opplever nedetid. Men det forutsetter at programmet er lokalisert i utviklernes sky – slik at de kan jobbe med løsningen kontinuerlig. 

– For IT-ansvarlig sin del, enten det dreier seg om en fast stilling eller et ansvar som blir dyttet rundt, innebærer hverdagen med skydrift mindre tid brukt på ren drift og problemløsning. At Serit Fjordane også kan drifte og levere all annen IT, som for eksempel Microsoft 365 og en rekke skytjenester, gir mulighet for mer tid til å  tenke langsiktig og strategisk – og til å hjelpe kollegaer med  å utnytte IT på en måte som setter dem i stand til å gjøre det de er ansatt for; hjelpe klienter til et bedre liv.