– Å vurdere om  man skal migrere IT-driften til skyen er egentlig ikke en aktuell problemstilling lenger, mener seniorrådgiver i Serit, Vidar Gjertsen. – Spørsmålet er ikke “om”, men “når” og “hvordan”.

– Hvis du bruker epost i dag, så er du i skyen. Og hvis du etablerer en ny virksomhet, er det knapt noen som vurderer å sette opp egne serverløsninger eller å lagre data noe annet sted enn i en sikker sky hos en leverandør du kan stole på, fortsetter Serit-rådgiveren som har jobbet med denne teknologien og skyløsninger for en rekke Serit-kunder i en årrekke. 

Vidar Gjertsen, Serit

Skyen er ingen ny oppfinnelse. Strengt tatt kan man hevde at denne måten å organisere IT på var utgangspunktet for all databehandling, langt ned på 60- og 70-tallet da enorme datamaskiner, kalt tjenere (senere servere, også på norsk), lagret informasjon og sto for dataprosesseringen som ble initiert ute hos brukerne – på en maskin som ble kalt “klient. Og det er greit å huske på at den skyen vi snakker om i dag, også er et sted på bakken. Når vi leser e-post i Outlook, jobber i Word eller lagrer i SharePoint, på Google Disk eller OneDrive, er prosessene fysisk lokalisert på et datasenter som er lokalisert et eller annet sted i verden. 

Etter at Beitostølen Helsesportsenter gikk i skyen med Avans Soma, har flere ansatte fått mer tid til å drive med utvikling og mange har fått et tydeligere eierskap til fagsystemet. 

Bygger om til neste generasjon

Tre typer skytjenester har vokst frem de siste 10 – 15 årene – og i realiteten eliminert behovet for egen IT hos virksomheter som ikke ønsker det. 

  • Programvare som en tjeneste – alt fra e-post, Word, PowerPoint og Excel, via CRM- og ERP-funksjonalitet til skreddersydde fag- og bransjeløsninger.
  • Plattform som en tjeneste – et komplett utviklingsmiljø som gir brukerne tilgang på alt som trengs for utvikling og distribusjon av alt fra enkle, skybaserte apper til avansert, skreddersydd foretaksprogramvare. 
  • Infrastruktur som en tjeneste – alt av servere, lagring og nettverk, levert som en skalerbar tjeneste over datalinjer eller Internett på tvers av fysiske og geografiske grenser. 

– I forlengelsen av denne utviklingen og mulighetene den gir, ser vi at de fleste som tidligere leverte programvare som bundlede oppdateringer direkte til kundene eller deres driftsleverandører et par ganger i året, migrerer over i en modell der de leverer programvaren som en tjeneste, forklarer Gjertsen.

– På sikt innebærer det også at løsningene programmeres om, fra en såkalt “monolittisk struktur” – store klumper med kode der alt henger sammen med alt – til det som kalles mikrotjenester, distribuert og driftet på en måte som gjør det mulig å oppdatere kontinuerlig uten nedetid, der sikkerheten er godt ivaretatt og brukerne ofte har tilgang på viktig funksjonalitet via et webgrensesnitt.  

Bærekraftig og miljøvennlig

Mange av argumentene for å starte skyreisen i en virksomhet handler om kostnader, funksjonalitet, mobilitet og sikkerhet. Men i en verden der stadig flere bransjer og virksomheter har tatt inn over seg at et miljøvennlig nullutslippssamfunn bare er mulig hvis alle bidrar, er “bærekraft” en forutsetning som stadig flere inkluderer kravene de stiller til sine leverandører. Serit, og dermed også Avans Soma, er godt i gang.

– Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, sier Gjertsen og forklarer at dette er en  anerkjent sertifiseringsordning som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. – Men minst like viktig er valgene vi har tatt knyttet til etableringen av vår egen sky – BlueFjords – der vi faktisk er medeier. 

– BlueFjords ligger i Luster, i Sogn, like ved Jostedalsbreen – som gir vann til kraftverket som forsyner datasenteret rett i nærheten, med strøm. Mer kortreist blir det ikke, og tap av energi i overføringen fra produksjon til forbruk er naturlig nok minimalt. Like ideell er kjølingen av senteret, som er 100 prosent naturlig – ved bruk av den kjølige luften som drar gjennom området der BlueFjords og den berømte breen er lokalisert. Alt i alt gir dette svært gode forutsetninger for å drive bærekraftig og den såkalte PUE’en (Power Usage Effectiveness) på senteret er helt nede i 1,1 – på en skala der det beste er 1.

Bluefjords

De fleste er i skyen allerede

– En driftsmodell der virksomheten selv eier og drifter sine egne IT-løsninger blir stadig mindre vanlig – i hvert fall når vi snakker om små og mellomstore virksomheter. Det er enkelt å sette opp egne løsninger for de mest grunnleggende tjenestene, som epost og Microsoft 365-programmene, eller knytte seg til en driftspartner som håndterer dette for deg. Og dette er nok også situasjonen for mange av Avans Soma sine kunder i dag; de færreste har egne servere og maskinvare, men har i stedet satt bort IT-drift til en ekstern leverandør. Denne leverandøren drifter og oppgraderer også Avans Soma-løsningen i en sikker sone på sine egne servere. 

– Når Avans Soma nå har migrert sine fagapplikasjoner til en sky driftet av Serit, gjør de det samme som en rekke  andre programvareselskaper allerede har gjort eller kommer til å gjøre; organiserer distribusjon av funksjonalitet på en måte som garanterer for sikkerheten, stabiliteten og videreutviklingen av løsningene de utvikler – og kommende funksjonalitet knyttet til disse. 

Å velge partner med omhu

– Oppgraderinger skjer uten at brukerne kommer til å merke det, skyleverandøren tar ansvar for å oppfylle kravene i normen, knyttet til overføring av personsensitiv informasjon, kapasitet og brukere kan skaleres opp og ned på minuttet – og det blir mye enklere for Avans Soma å implementere funksjonalitet som brukerne ønsker seg, uten å organisere dette som en del av en større oppgradering. 

Serit

– Fra Serit sitt perspektiv, gir dette også oss muligheten til å tilby all nødvendig IT-drift og funksjonalitet til de av Avans Soma sine kunder som ønsker det. Og vi mener dette vil bidra til å gjøre IT-hverdagen mer effektiv og mindre kompleks – når én leverandør har ansvaret for både den viktigste fagapplikasjonen som virksomheten benytter – og annen funksjonalitet som for eksempel  e-post, lagring, utrulling og konfigurering av nye datamaskiner, nettverk og hjemmekontorløsninger.

– Jo mindre kompleks en løsning er, jo mindre fare for at noe går galt – og jo enklere er det å peke på hvor ansvaret ligger hvis noe ikke fungerer. Og hvis det ansvaret er Serit sitt, eller ligger hos Avans Soma, er sannsynligheten for at problemet er løst før kunden vet om det, veldig stort, avslutter Vidar Gjertsen, seniorrådgiver hos Serit Bergen.