Etter at Beitostølen Helsesportsenter gikk i skyen med Avans Soma, har flere ansatte fått mer tid til å drive med utvikling og mange har fått et tydeligere eierskap til fagsystemet.

Ved inngangen til Jotunheimen, 830 meter over havet ligger Beitostølen Helsesportsenter. Senteret har rundt 120 ansatte og tar imot ca 850 personer i året med ulike rehabiliteringsbehov. I januar 2021 skrudde de av deler av serverparken og gikk i skyen med Avans Soma.

Assisterende direktør Rune Klevrud er svært fornøyd med at de nå har fått en løsningen som innebærer at samme leverandør leverer både fagsystem og skyløsning.

– Det betyr jo at det nå er Avans Soma som håndterer majoriteten av oppgraderinger, sikkerhet og vedlikehold. Det gir oss en ekstra trygghet at dette ligger hos samme leverandør som både har kapasitet og ekspertise.

– I tillegg kan vi benytte supportfunksjon som svarer på det meste  av det som er av spørsmål og ønsker fra de ansatte. Her har vi opplevd god responstid og bistand fra både Avans Soma og Serit når vi har hatt behov for hjelp.

Rune Klevrud er assisterende direktør på Beitostølen Helsesportsenter

Mer tid til utvikling

I tillegg til Avans Soma har Helsesportsenteret valgt å flytte over lønn- og personalsystemer i skyen. Det er fremdeles enkelte systemer som driftes “onprem”, men Klevrud forteller at flere ansatte har fått en annerledes arbeidsdag etter migrering til skyen:

– Hverdagen har blitt mer forutsigbar på en positiv måte. De som administrerer fagsystemet har nå fått frigjort en del tid som tidligere gikk med til support og drift som nå kan brukes til mer langsiktig planlegging og utvikling. Det ser jeg på som svært positivt, både for de ansatte det gjelder og for Helsesportsenteret som en arbeidsplass og organisasjon i utvikling.

Mer tid til utvikling

Desentralisert ansvar

En annen konsekvens av å gå i skyen har vært en forenkling av administrasjon av tilganger og brukere i Avans Soma. Det som tidligere måtte bestilles opp hos utvalgte personer og, kan nå enkelt og greit gjøres av de ansatte med administrasjonstilgang.

Hos Helsesportsenteret har dette ført til en effektiv desentralisering av ansvar ut til ledere som nå tar hånd om de tilgangene de har behov for.

– Vi har mye personale ut og inn hos oss, så dette er svært verdifullt. Jeg opplever at flere har fått større eierskap til systemet og at det er en trygghet for organisasjonen at det er flere som kan håndtere disse oppgavene. I tillegg sparer vi utrolig mye tid.

Desentralisert ansvar

– Sky eller forsvinn

For de fleste oppstartsbedrifterbedrifter er skyløsning blitt selvsagt, men flere og flere etablerte virksomheter velger også sky. Klevrud ser ingen vei utenom på sikt.

– Nei, det er ingen annen vei slik jeg ser det. Det handler i stor grad om effektivitet og arbeidsflyt, men i enda større grad handler det om sikkerhet. Særlig for alle virksomheter som behandler, lagrer og disponerer personopplysninger og sensitiv informasjon.

Sjefen for Helsesportsenteret mener det er en stor styrke at Avans Soma både leverer fagsystemet og infrastrukturen – altså selve skyen.

– Vi er kommet godt i gang med sky, men det jeg ser spesielt frem til å utforske videre er  de innovative løsningene som Avans Soma utvikler og som tilgjengeliggjøres via skyløsningen.

Han nevner blant annet Ad Voca som er en tjeneste for strukturert kommunikasjon og som ivaretar sikkerheten i dialogen mellom pasient og behandler.

– Vi ser at er mange muligheter, og vi er så vidt i gang, avslutter han.