Kirkens Bymisjon har tatt valget. De har gått for Avans Soma sin skyløsning. I løpet av de neste to årene skal flere små og store virksomheter flyttes opp i skyen. Men hvilke vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen de har tatt?

– Hvorfor vi har valgt å gå for skyløsning? Hvis jeg skal nevne en ting som jeg mener fanger opp essensen i begrunnelsen så må det være at vi ønsket oss litt lavere skuldre i forhold til alle fremtidige digitale krav det stilles til oss og dermed hyppige oppdateringer og endringer.

Elisabeth Meyer-Eriksen er virksomhetsrådgiver på IT i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Hennes oppgave er hele tiden å fange opp behovene til organisasjonen og å finne ut hvordan disse kan møtes ved å ta i bruk smarte IT-løsninger. Å ta virksomhetene opp i skyen er noe som er en naturlig del av det å møte nye krav og følge med den digitale utviklingen.

Og det er særlig leverandørleddet hun er opptatt av:

– Vår vurdering er at det finnes et knippe åpenbare fordeler ved å velge én leverandør som ikke bare forstår og møter våre krav, men leverer et solid fagsystem og i tillegg tar ansvar for drift og sikkerhet.

Elisabeth Meyer-Eriksen

Mindre tidkrevende oppdateringer

En av fordelene hun trekker frem er at det skal blir lettere å forholde seg til oppdateringer når fagsystemet ikke driftes av en ekstern tredjepart, men tas vare på i skyen.

– Nå er det sånn at hver gang det er nye oppdateringer, er det et helt apparat som må settes i gang, både hos oss og hos driftsleverandøren vår, i tillegg til leverandør av fagsystemet – slik som Avans Soma. Informasjon må videreformidles og det går med mye tid til koordinering og kommunikasjon Dette er tidkrevende og kan bli uoversiktlig og krevende for alle parter. Vi vet at slike oppdateringer bare kommer hyppigere jo raskere utviklingen går.

Når Kirkens Bymisjon nå skal over på Ad Curis -skyløsningen til Avans Soma vil oppdateringene gå mer av seg selv, og være uavhengig av et ekstra ledd og mye kommunikasjon på tvers.

– Det blir mer forutsigbart og sømløst med sky ettersom vi vet hva som ligger i tjenesten. Vi mener også at vi vil få et mer oversiktlig kostnadsbilde når hele ansvaret er plassert hos én leverandør enn det det har vært til nå når flere parter må involveres

Større fleksibilitet, dataflyt og tilgang

Kirkens Bymisjon har små og store tilbud innenfor en rekke områder, og totalt skal 10 virksomheter av ulik størrelse og kompleksitet opp i skyen. Meyer-Eriksen mener at skyløsning åpner opp for en rekke muligheter som vil være nyttig for alle deres virksomheter – store som små. Hun trekker særlig frem tre elementer som har vært sentrale for valget til Kirkens Bymisjon: større fleksibilitet, dataflyt og tilgang.

Fleksibilitet dataflyt og tilgang

– Skyløsning er mer fleksibilitet i den forstand at det blir enklere for virksomhetene å skalere opp og ned uten å måtte installere ekstra programvare eller oppgradere maskinvare, forklarere virksomhetslederen

For virksomhetene til Kirkens Bymisjon betyr det konkret at det blir lettere å planlegge og opprette tilganger og brukere til nytt personell og like enkelt å avslutte disse.

Meyer-Eriksen mener også at pandemien har vist hvor kritisk det kan være å få tilgang til systemer og programmer raskt og uansett hvor du befinner deg. Skyen gjør dette mulig.

– Med skyløsningen vil viktige integrasjoner, sikker og nødvendig dataflyt, bli enklere å tilrettelegge for, som igjen gjør oss konkurransedyktig og fremtidsrettet i vår bransje.

Og summen av alt dette gir lavere skuldre?

– Ja! Det er nettopp det det gjør. Vi tror sterkt på verdien av sky og at dette er nå og fremtiden, smiler Elisabeth Meyer-Eriksen i Kirkens Bymisjon.

Sky

Vil du vite mer om hvilke fordeler du får med vår skyløsning?
Ta kontakt.

Ta kontakt med oss for en samtale eller demo.

Kontakt oss