Integrasjon og digital samhandling er sentrale virkemidler i helse- og attføringssektoren i Norge. Med nyheten Ad Voca legger Avans Soma til rette for sikker og effektiv digital kommunikasjon mellom brukere og behandlere. Ad Voca er nå tilgjengelig via skyløsningen.

– I takt med at resten av samfunnet digitaliseres, ligger det en klar forventing hos sluttbrukere og pasienter om at kommunikasjonen de med har med virksomheter innen helse-, rehabilitering og attføring foregår digitalt. Dette gjelder før, underveis og i etterkant av behandling eller oppfølging. Ad Voca møter alle disse behovene.

Det forteller Magnar Høyvik. Grunnleggeren av Avans, som ble til Avans Soma i 2020, har lang fartstid i å utvikle programvare for helsesektoren.

– En soleklar utfordring for å få til samhandling har blant annet vært behandlingen av sensitive data og personvern. Her må man ha systemer som funker samtidig som de ivaretar sikkerheten til brukerne med tanke på personopplysninger. Derfor krever behandlingen av sensitive data helt spesiell sikkerhet. Det er grunnen til at vi blant annet bruker pålogging med BankID i Ad Voca i forbindelse med overføring av sensitiv informasjon. 

Økt kompleksitet = økt krav til leverandør

Ad Voca er en nettbasert løsning. Det betyr at den bare er tilgjengelig for dem som benytter Avans Soma i skyen. Kravene til sikkerheten rundt sensitive data er like høy, og Høyvik advarer mot å benytte det han kaller for generelle leverandører:

– I de årene jeg har vært i bransjen har det skjedd en enorm utvikling. Det vil også si at kompleksiteten har økt – spesielt etter at lovverket og Normen har kommet tydeligere på plass. Det setter store krav til leverandører hva gjelder sikkerhet og etter mitt syn kan det være risikosport å benytte skyleverandører eller tredjepartsleverandører som er løsrevet fra fagsystemet.

– Når vi drifter både fagsystemet og infrastrukturen har vi større forutsetninger for å oppdage svikt enn hvis vi ikke har tilgang. Da kan skaden blir langt større og konsekvensene deretter.

Gjenbruk av data

Ad Voca kan benyttes for å gjennomføre en rekke oppgaver som krever utveksling og innhenting av data: alt fra kartlegginger og pasientoppfølginger, til tester og målinger, underskriving av avtaler og til spørreundersøkelser.

Høyvik forteller at Ad Voca er utviklet med solid fagkompetanse og uvurderlig innsikt og tilbakemeldinger fra Avans Soma sine kunder.

– Disse oppgavene blir nå enklere å utføre mer effektivt med Ad Voca. Prosesser som tidligere innebar postutsendelser og manuell registrering av informasjon, kan gjøres på e-post og i et nettlesergrensesnitt med Ad Voca. Målet vårt er å tilby løsninger som er ressursbesparende for de ansatte og gir dem en bedre arbeidshverdag – samtidig som vi ivaretar sikkerheten, og gir en god brukeropplevelsen for pasienter og andre brukere.

Et viktig prinsipp som ligger til grunn for utviklingen av Ad Voca er såkalt “strukturerte data.” Det innebærer at informasjon om pasienter og deltagere som blir lagt inn i en journal eller i et skreddersydd skjema, benytter en forhåndsdefinert struktur og og i felt som gjør det mulig å lese og å søke i informasjonen digitalt og automatisk.

– Strukturert informasjon er det motsatte av fritekst, sier Høyvik og utdyper:

– Fritekst kan være dokumenter, film, bilder, regneark – rett og slett uorganiserte data. Hovedproblemet med denne typen data er at den kun kan leses av mennesker, og ikke maskiner. Der strukturerte data er både søkbar og sammenlignbar er data basert på fritekst avhengig av manuelt arbeid og leserens forståelse for å være nyttig på samme måte.

Strukturerte data får på den måten en mye større bruksverdi enn ustrukturerte data og fritekst; de kan settes sammen på mange forskjellige måter i jakten på mønstre eller i forskjellige former for statistikk og oversikter, de er søkbare, de kan utveksles mellom flere systemer og de må bare registreres én gang.

Enorm tidsbesparende

Det er vanskelig å si hvor mye tid som benyttes til innhenting av data, men Høyvik anslår at mellom 70-90 prosent av dataene som benyttes i helse og attføring er uorganisert og dermed ikke strukturert.

– Uformelle kartlegginger vi har gjort hos kunder, for eksempel i forbindelse med manuell utsendelse og mottak av papirbaserte skjemaer, forteller oss at Ad Voca kan spare behandlerne for mellom 50 og 70 prosent av tidsbruken.

Men også brukerne opplever en enklere hverdag, når kommunikasjonen går digitalt via en PC eller et nettbrett, i et skjema der mye informasjon kan fylles ut automatisk på forhånd, istedenfor på papir – som det er nødvendig å postlegge når arbeidet med å fylle ut er gjort.

– Alt i alt snakker vi om en bedre brukeropplevelse på begge sider av bordet – og mye tid spart. Vi ser også at andelen feilinformasjon synker, når det er brukerne selv som legger inn data – ikke en behandler som registrerer med utgangspunkt i et papirbasert skjema. På den måten er Ad Voca er et viktig bidrag i arbeidet for å redusere risiko og gjøre behandlingsløpet tryggere, både for ansatte og pasienter, avslutter Høyvik.

Ad Voca – Slik fungerer det

Pasient får forespørsel fra behandler

Pasient logger inn med BankID og svarer

Ad Voca

Informasjon struktureres og legges inn i pasientens journal

Ad Vitam

Behandler kan jobbe videre med strukturert informasjon

Vil du vite mer om hvilke fordeler du får med vår skyløsning?

Ta kontakt med oss for en samtale eller demo.

Kontakt oss