Selskapene Avans og Soma Solutions har nylig fusjonert, og er i dag samlet i ett selskap Avans Soma AS. Samtidig skjer nå et eierskifte hvor Carasent ASA kommer inn på eiersiden.

Vi er veldig glade for å ha fullført denne transaksjonen hvor Avans Soma, med sin sterke tilstedeværelse i det norske helsemarkedet, utgjør et fundament for vår videre etablering i Norge. Selskapet representerer også vekstmuligheter innenfor nye segmenter sier Johan Lindqvist, styreleder i Carasent.

– En eksisterende organisasjon i Norge, med solid kunnskap og erfaring innenfor helsesektoren, er ekstremt viktig. Det skaper stor verdi når det gjelder å kunne bruke eksisterende tekniske systemintegrasjoner og løsninger som Avans Soma tilbyr i dag.

Gjennom den robuste organisasjonen av 25 høyt kompetente ansatte, vil Avans Soma også tilby konkret veiledning angående salg, support og rådgivning i det norske markedet, sier han og fortsetter:

– Det brede spekteret av kontakter og forretningsnettverk som Avans Soma har utviklet gjennom de siste 15 årene, når det gjelder kunder, klienter, organisasjoner og partnerforhold i det norske helsemarkedet, representerer en viktig strategisk ressurs for fellesselskapet. Avans Soma har mer enn 140 kunder, med en sterk markedsandel innen nøkkelsegmentene.

Oppkjøpet av Avans Soma og deres produkter for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter gir selskapet en utvidet produktportefølje. Det nye samarbeidet gjør det i tillegg mulig for Avans Soma å intensivere arbeidet med å tilby SaaS-baserte tjenester. Derfor er det sterke organiske vekstmuligheter både fra eksisterende kundebase og fra å vinne nye kunder.

Avans Soma sin organisasjon vil bestå som før, med kontorer i Dale, Bergen og Oslo. Produktene vi leverer i dag vil fortsatt være fundamentet i Avans Soma. Vår motivasjon for denne transaksjonen er å være del av et større nettverk.

Nøkkelansatte og Rieber & Søn vil fremover være på eiersiden i Carasent ASA.

Erfaringen etter sammenslåingen av Avans og Soma Solutions har vært god. Synligheten i markedet har økt, vi har større bredde i produktporteføljen og vi utnytter felles ressurser for å tilby enda bedre løsninger for kundene.

Avans Soma vil fortsette å fokusere på eksisterende markedsnisjer samtidig som selskapet også vil se på muligheter for å utvide innenfor relaterte markeder. Avans Soma sitt hovedfokus er utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy, og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig gjøres dette i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Carasent ASA

Carasent ASA ble grunnlagt i 1997. I mai 2018 ble det svenske selskapet Evimeria EMR AB ervervet, et selskap som leverer skybaserte medisinske journaltjenester til helsevesenet. Carasents strategi er å utvikle og utvide digitalisering som hjelper kunder med å tilby effektive og kvalitative helsetjenester i det skandinaviske markedet.

Avans Soma AS

Avans Soma er et norsk selskap som utvikler og selger digitale systemer og verktøy tilpasset brukere i segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter. Avans Soma har i dag 25 ansatte på kontorer i Oslo, Bergen og Dale.